Gezonde school 2017 - 2020

Laatst gewijzigd: 04-03-2019

Het project Gezonde School loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2020.

Wat omvat het project?

Gezonde School stimuleert po, vo en mbo-scholen om zelf te werken aan een gezonde leefstijl op school via de Gezonde School-aanpak. Dit betekent dat scholen integraal kunnen werken aan een of meer gezondheidsthema’s. Dit zijn bijvoorbeeld: voeding, bewegen en sport, roken, alcohol- en drugspreventie, relaties en seksualiteit, binnenmilieu en natuur en fysieke veiligheid, mediawijsheid of gehoorschade.

Scholen die uitblinken in één of meer van deze thema’s, kunnen voor een aantal van de thema’s het vignet Gezonde School aanvragen.

Voor wie is het bedoeld?

Het programma Gezonde School richt zich op alle scholen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar scholen met een kwetsbare leerlingenpopulatie. Dat zijn kinderen uit gezinnen met een lage social economische status en kinderen uit het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs.

afbeelding Natascha Ponsioen

Natascha Ponsioen

Projectleider Gezonde School, Sport & Gezonde Leefstijl en TestJeLeefstijl
Afbeelding Manon van der Pol

Manon van der Pol

Projectassistent