Gezonde School

Laatst gewijzigd: 04-05-2021

Gezonde School stimuleert scholen om zelf te werken aan een gezonde leefstijl via de Gezonde School-aanpak en financiële stimuleringsregelingen. Het doel is een gezonde leefstijl in het DNA van elke school. 

Wat omvat het project?

Scholen werken aan een of meerdere gezondheidsthema’s zoals: voeding, bewegen en sport, roken, alcohol- en drugspreventie, relaties en seksualiteit, binnenmilieu en natuur en fysieke veiligheid, mediawijsheid of gehoorschade. Hiervoor zijn verschillende regelingen specifiek relevant voor het mbo-onderwijs: o.a. het Ondersteuningsaanbod, de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en de subsidie watertappunten.  

Voor wie is het bedoeld?

Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de drie onderwijsraden (PO-Raad, VO-raad en MBO Raad), GGD GHOR Nederland en het RIVM. Vanuit deze coalitie is er nauwe samenwerking met de 25 GGD regio’s, landelijke thema-instituten op het gebied van een gezonde leefstijl, de KVLO, gezondheidsfondsen, maatschappelijke organisaties, het programma Gezonde Kinderopvang en andere partners waaronder VNG en JOGG.

Afbeelding Manon van der Pol

Manon van der Pol

Projectleider Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Merel Hendriks

Projectleider stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit Gezonde School
Marlies Mast

Marlies Mast

Projectmedewerker stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit Gezonde School | TestJeLeefstlijl.nl | Platform Sport & Gezonde Leefstijl
0348-75 36 33

Petra van der Busse

Projectmedewerker Ondersteuningsaanbod Gezonde School
0348 - 75 35 00