Mbo-scholen

Laatst gewijzigd: 16-08-2023

Mbo-opleidingen variëren enorm in grootte en indeling. De grote opleidingen zijn vaak over meerdere locaties verspreid, terwijl de kleinere mbo-scholen meer gecentreerd de studies verzorgen. De grotere mbo-scholen bieden kleinschalig onderwijs aan door verschillende met elkaar samenhangende opleidingen te clusteren op eigen locaties. Voor alle mbo-opleidingen geldt dat de docenten in een relatief klein team gezamenlijk het onderwijs verzorgen met aandacht voor de individuele student.

Beroepscolleges hebben gemiddeld 2.000 studenten, bij roc’s kan dat aantal tot 20.000 studenten oplopen. Vaak zijn de opleidingen van roc’s per branche op verschillende locaties gevestigd om persoonlijk contact tussen studenten en docenten te bevorderen. Deze wijze van organiseren zorgt voor een kleinschalige opzet en een meer persoonlijke sfeer voor zowel studenten als medewerkers. Gemiddeld volgen 880 studenten hun studie op een mbo-schoollocatie.

Verschillende mbo-scholen

  • Regionale opleidingencentra (roc's) bieden een heel breed pakket van opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Roc’s bieden opleidingen in de sectoren techniek, zorg en welzijn en economie en bereiden studenten voor op een groot aantal beroepen. De kracht van een roc ligt deels in de combinatie van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Opleidingen bij een roc leiden op tot mbo-niveau, maar ook met het doel van breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid.  
  • Beroepscolleges zijn agrarische opleidingscentra die opleidingen verzorgen op het gebied van voeding, natuur en milieu. Deze zogeheten 'groene opleidingen' hebben vaak een afdeling vmbo en nauwe banden met het hoger agrarisch onderwijs. Beroepscolleges zijn ook vakinstellingen die zich richten op het opleidingsaanbod voor één beroepenveld binnen één sector uit het middelbaar beroepsonderwijs zoals de scheepvaart, de grafische- en designsector of de voedingsindustrie.

Roc's

Albeda

Alfa-college

Aventus

Curio

Deltion College

Drenthe College

Firda

Gilde Opleidingen

Graafschap College

Hoornbeeck College

Koning Willem I College

Landstede groep

MBO Amersfoort

MBO Menso Alting

MBO Rijnland

MBO Utrecht

Noorderpoort

Regio College

Rijn IJssel

ROC A12

ROC Da Vinci College

ROC Horizon College

ROC Midden Nederland

ROC Mondriaan

ROC Nijmegen

ROC Nova College

ROC Rivor

ROC ter AA

ROC Tilburg

ROC TOP

ROC van Amsterdam

ROC van Flevoland

ROC van Twente

Scalda

SG De Rooi Pannen

Summa College

Vista College

Vonk

Zadkine

Beroepscolleges

Aeres MBO

Terra MBO

Lentiz

Curio Prinsentuin 

Yuverta

zone.college

 

C I B A P

Grafisch Lyceum Rotterdam

Grafisch Lyceum Utrecht

Hout- en meubileringscollege

Leidse Instrumentmakerschool

Mediacollege Amsterdam

Nimeto

SintLucas

SOMA College

STC

SVO Vakopleiding food