Mbo-scholen

Laatst gewijzigd: 08-09-2021

Mbo-opleidingen variëren enorm in grootte en indeling. De grote opleidingen zijn vaak over meerdere locaties verspreid, terwijl de kleinere mbo-scholen meer gecentreerd de studies verzorgen. De grotere mbo-scholen bieden kleinschalig onderwijs aan door verschillende met elkaar samenhangende opleidingen te clusteren op eigen locaties. Voor alle mbo-opleidingen geldt dat de docenten in een relatief klein team gezamenlijk het onderwijs verzorgen met aandacht voor de individuele student.

Agrarische opleidingscentra en vakscholen hebben gemiddeld 2.000 studenten, bij roc’s kan dat aantal tot 20.000 studenten oplopen. Vaak zijn de opleidingen van roc’s per branche op verschillende locaties gevestigd om persoonlijk contact tussen studenten en docenten te bevorderen. Deze wijze van organiseren zorgt voor een kleinschalige opzet en een meer persoonlijke sfeer voor zowel studenten als medewerkers.

Verschillende mbo-scholen

  • Regionale opleidingencentra (roc's) bieden een heel breed pakket van opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Roc’s bieden opleidingen in de sectoren techniek, zorg en welzijn en economie en bereiden studenten voor op een groot aantal beroepen. De kracht van een roc ligt deels in de combinatie van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Opleidingen bij een roc leiden op tot mbo-niveau, maar ook met het doel van breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid.  
  • Agrarische opleidingscentra (aoc's) verzorgen de opleidingen op het gebied van voeding, natuur en milieu. Deze zogeheten 'groene opleidingen' hebben vaak een afdeling vmbo en nauwe banden met het hoger agrarisch onderwijs.
  • Vakscholen richten zich op het opleidingsaanbod voor één beroepenveld binnen één sector uit het middelbaar beroepsonderwijs zoals de scheepvaart, de grafische- en designsector of de voedingsindustrie. * De groep overige mbo-scholen bestaat uit een school voor auditief gehandicapten.

Roc's

Albeda

Alfa-college

Aventus

Curio

Deltion College

Drenthe College

Friesland College

Gilde Opleidingen

Graafschap College

Hoornbeeck College

Koning Willem I College

Landstede groep

MBO Amersfoort

MBO Menso Alting

MBO Rijnland

MBO Utrecht

Noorderpoort

Regio College

Rijn IJssel

ROC A12

ROC Da Vinci College

ROC de Leijgraaf

ROC Friese Poort

ROC Horizon College

ROC Kop van Noord-Holland

ROC Midden Nederland

ROC Mondriaan

ROC Nijmegen

ROC Nova College

ROC Rivor

ROC ter AA

ROC Tilburg

ROC TOP

ROC van Amsterdam

ROC van Flevoland

ROC van Twente

Scalda

SG De Rooi Pannen

Summa College

Techniek College Rotterdam

Vista College

Zadkine

Aoc's

Aeres MBO

AOC Terra

Clusius College

Lentiz

Nordwin College

Prinsentuin College

Yuverta

Zone College

 

Vakscholen

C I B A P

Grafisch Lyceum Rotterdam

Grafisch Lyceum Utrecht

Hout- en meubileringscollege

Leidse Instrumentmakerschool

Mediacollege Amsterdam

Nimeto

SintLucas

SOMA College

STC

SVO Vakopleiding food