Medewerkers in het mbo

Laatst gewijzigd: 05-03-2017

In de volgende tabellen en figuren wordt informatie gegeven over de medewerkers en FTE werkzaam in het mbo, met name van docenten. De meest recente gegevens van de afgelopen drie jaar zijn weergegeven om ontwikkelingen in de tijd inzichtelijk te maken. De bron van de gegevens is DUO en alle getallen zijn afgerond op honderdtallen.

Aantal medewerkers

  Docenten Overig Totaal
2013 29.800 21.700 51.500
2014 31.200 21.500 52.700
2015 31.000 23.000 53.900

 

Aantal FTE

  Docenten Overig Totaal
2013 23.800 17.300 41.100
2014 24.600 17.100 41.700
2015 24.500 18.200 42.600

 

Aantal FTE per ROC, AOC en Vakinstelling

De meerderheid van alle mbo-docenten, viervijfde deel, is werkzaam bij een roc. Een vijfde van de mbo-docenten is werkzaam bij een aoc of vakinstelling. Cijfers zijn van 2015.