Medewerkers in het mbo

Laatst gewijzigd: 01-09-2021

In de volgende tabellen en figuren wordt informatie gegeven over het aantal FTE (Full Time Equivalent) werkzaam in het mbo, met name van docenten. De meest recente gegevens van de afgelopen drie jaar zijn weergegeven om ontwikkelingen in de tijd inzichtelijk te maken. De bron van de gegevens is DUO en alle getallen zijn afgerond op tientallen.

Aantal FTE

  Docenten Overig Totaal
2018 26.650 19.550 46.200
2019 26.650 19.450 46.100
2020 27.850 20.400 48.250

 

Aantal FTE per ROC, AOC en Vakinstelling

De meerderheid van alle mbo-docenten, ongeveer viervijfde deel, is werkzaam bij een roc. Ongeveer een vijfde van de mbo-docenten is werkzaam bij een aoc of vakinstelling. Bij de aoc's zitten ook de docenten die in het vo lesgeven.