Medewerkers in het mbo

Laatst gewijzigd: 22-02-2019

In de volgende tabellen en figuren wordt informatie gegeven over de medewerkers en FTE werkzaam in het mbo, met name van docenten. De meest recente gegevens van de afgelopen drie jaar zijn weergegeven om ontwikkelingen in de tijd inzichtelijk te maken. De bron van de gegevens is DUO en alle getallen zijn afgerond op honderdtallen.

Aantal medewerkers

  Docenten Overig Totaal
2015 31.000 21.500 53.500
2016 31.000 24.000 55.000
2017 32.000 24.500 56.500

 

Aantal FTE

  Docenten Overig Totaal
2015 23.800 18.400 42.200
2016 24.700 18.900 43.600
2017 25.500 19.500 44.900

 

Aantal FTE per ROC, AOC en Vakinstelling

De meerderheid van alle mbo-docenten, viervijfde deel, is werkzaam bij een roc. Een vijfde van de mbo-docenten is werkzaam bij een aoc of vakinstelling. Bij de aoc's zitten ook de docenten die in het vo lesgeven.