Medewerkers naar leeftijd

Laatst gewijzigd: 08-03-2017

Het docentencorps in het mbo is ten opzichte van andere onderwijssectoren vergrijsd te noemen. De gemiddelde leeftijd van docenten in het mbo is 48,7 jaar in 2015. In het Primair Onderwijs is dat  43,3 jaar, in het Voortgezet Onderwijs 44,3 jaar (bron: Stamos), in het hbo is de grootste leeftijdsgroep docerend personeel tussen de  55 en 59 jaar (Vereniging Hogescholen) en bij Universiteiten is dat 25 tot 34 jarigen (VSNU). Ongeveer 53% van de docenten is 50 jaar of ouder. Het aandeel 50-plussers in 2015 (53,1%) is ten opzichte 2014 (54,6%) licht afgenomen.  

Leeftijdsopbouw docenten in aantal medewerkers

Leeftijdopbouw docenten in de sector

De grafiek hieronder laat zien dat de instroom van het aantal jongere docenten gering is, maar wel licht is toegenomen tussen 2014 en 2015. In 2014 was 24% onder de 40 jaar en in 2015 was dit 26%. De piek in docenten van rond de 59 jaar schuift elk jaar op naar een hogere leeftijd.

Verwachte uitstroom docenten in aantal FTE

Wanneer gekeken wordt naar de huidige docenten en het moment waarop zij de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken, is de verwachting dat de uitstroom eruit zal zien als de figuur hieronder. De jaarlijkse uitstroom bedraagt ongeveer 600 tot 1.000 FTE per jaar, oftewel 3 à 4 procent van het gehele docentencorps.