Medewerkers naar leeftijd

Laatst gewijzigd: 26-11-2020

Het docentencorps in het mbo is ten opzichte van andere onderwijssectoren vergrijsd te noemen. Er vindt de laatste jaren wel een kentering plaats. In 2017 was meer dan 50% van de docenten 50 jaar of ouder. In 2019 is het aandeel vijftiglussers onder de 50% procent gedaald. Daarnaast is een duidelijke toename te zien in het aandeel 30 to 40 jarigen van 20% in 2017 naar 22,4% in 2019. 

Leeftijdsopbouw docenten in aantal medewerkers

Leeftijdopbouw docenten in de sector

De grafiek hieronder laat zien dat de piek van het aantal FTE's van de docenten het hoogst ligt bij leeftijdsgroepen 57 en hoger. Deze piek is in drie jaar afgenomen. Daarnaast zien we over drie jaar een toename van het aantal FTE's van docenten onder de 40. In 2017 was 29% onder de 40 jaar en in 2019 was dit 31,5%.

Verwachte uitstroom docenten in aantal FTE

Wanneer gekeken wordt naar de huidige docenten en het moment waarop zij de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken, is de verwachting dat de uitstroom eruit zal zien als in de figuur hieronder. De jaarlijkse uitstroom bedraagt ongeveer 600 tot 1000 FTE per jaar, oftewel tussen 2 a 4% van het gehele docentencorps.