Medewerkers naar leeftijd

Laatst gewijzigd: 09-09-2016

Het docentencorps in het mbo is ten opzichte van andere onderwijssectoren vergrijsd te noemen. De gemiddelde leeftijd van docenten in het mbo is 49 jaar in 2014. In het primair onderwijs is dat 43,4 jaar en in het voortgezet onderwijs 44,5 jaar (bron: Stamos). In het hbo is de grootste leeftijdsgroep docerend personeel tussen de 55 en 59 jaar (Vereniging Hogescholen) en bij de Universiteiten is dat 25 tot 34 jaar (VSNU).

Ongeveer 55% van de docenten is 50 jaar of ouder. Het aandeel 55-plussers in 2014 is ten opzichte van 2013 licht afgenomen, respectievelijk 54,6% en 56,1%.

Leeftijdsopbouw docenten in aantal medewerkers

Leeftijdopbouw docenten in de sector

De grafiek hieronder laat zien dat de instroom van het aantal jongere docenten gering is, maar wel licht is toegenomen tussen 2013 en 2014. In 2013 was 23% onder de 40 jaar en in 2014 was dit 25%. De piek in docenten van rond de 58 jaar schuift elk jaar op naar een hogere leeftijd.

Verwachte uitstroom docenten in aantal FTE

Wanneer gekeken wordt naar de huidige docenten en het moment waarop zij de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken, is de verwachting dat de uitstroom eruit zal zien als de figuur hieronder. De jaarlijkse uitstroom bedraagt ongeveer 600 tot 1.000 FTE per jaar, oftewel 3 à 4 procent van het gehele docentencorps.