Medewerkers naar leeftijd

Laatst gewijzigd: 22-02-2019

Het docentencorps in het mbo is ten opzichte van andere onderwijssectoren vergrijsd te noemen. Ongeveer 50% van de docenten is in 2017 50 jaar of ouder. Het aandeel 50-plussers in 2017 (50,3%) is ten opzichte 2016 (51,3%) licht afgenomen.  

Leeftijdsopbouw docenten in aantal medewerkers

Leeftijdopbouw docenten in de sector

De grafiek hieronder laat zien dat de instroom van het aantal jongere docenten gering is in vergelijking met oudere docenten. 2017 laat wel een licht toename van het instroom van docenten onder de 40 zien ten opzichte van 2016. In 2016 was 29% onder de 40 jaar en in 2017 was dit 30%. De piek van instromende docenten van rond de 59 jaar schuift elk jaar op naar een hogere leeftijd en de piek zelf wordt steeds minder hoog.

Verwachte uitstroom docenten in aantal FTE

Wanneer gekeken wordt naar de huidige docenten en het moment waarop zij de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken, is de verwachting dat de uitstroom eruit zal zien als de figuur hieronder. De jaarlijkse uitstroom bedraagt ongeveer 600 tot 1.000 FTE per jaar, oftewel 3 à 4 procent van het gehele docentencorps.