Soort dienstverband

Laatst gewijzigd: 01-09-2021

Hieronder volgen gegevens over de omvangbetrekking, contractvormen en verdeling van schalen over de docenten in het mbo.

Contractvorm docenten

In het mbo hebben relatief veel medewerkers een contract voor onbepaalde tijd. Uit onderstaande tabel kan worden opgemaakt dat onder de docenten de afgelopen jaren het aandeel FTE's met een contract voor bepaalde tijd schommelt. Daarnaast is een stijging te zien van het aantal FTE's met een vast contract. In de afgelopen jaren zijn er dus meer docenten in vaste dienst getreden.

  Contract voor onbepaalde tijd Contract voor bepaalde tijd
2018 22089 4545
2019 22341 4314
2020 22663 5172

 

Verdeling docenten over lerarenschalen in FTE

In 2020 bevinden de meeste docenten zich in de LB schaal.