Soort dienstverband

Laatst gewijzigd: 20-02-2019

Hieronder volgen gegevens over de omvangbetrekking, contractvormen en verdeling van schalen over de docenten in het mbo.

Gemiddelde omvangbetrekking docenten (na aftrek BAPO-uren)

Een omvangbetrekking (of FTE) geeft de grootte aan van een dienstverband. De gemiddelde omvangbetrekking van mbo-docenten is relatief laag, omdat de BAPO-uren hierop in mindering zijn gebracht.

 

2015 0,761
2016 0,777
2017 0,778

 

Contractvorm docenten

In het mbo hebben relatief veel medewerkers een contract voor onbepaalde tijd. Uit onderstaande tabel kan worden opgemaakt dat de afgelopen jaren het aandeel docenten met een contract voor bepaalde tijd licht is toegenomen. De reden hiervoor is dat er meer uitstroom in de sector plaatsvindt door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en dat deze oudere docenten worden vervangen door jongere docenten met een tijdelijk contract. Bij goed functioneren van deze jonge docenten wordt dit contract meestal na 1 of 2 jaar omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. 

  Contract voor onbepaalde tijd Contract voor bepaalde tijd
2015 21045 3454
2016 21452 3834
2017 21000 3783

 

Verdeling docenten over lerarenschalen in FTE

In 2017 bevinden de meeste docenten zich in de LB schaal.