Soort dienstverband

Laatst gewijzigd: 08-03-2017

Hieronder volgen gegevens over de omvangbetrekking, contractvormen en verdeling van schalen over de docenten in het mbo.

Gemiddelde omvangbetrekking docenten (na aftrek BAPO-uren)

Een omvangbetrekking (of FTE) geeft de grootte aan van een dienstverband. De gemiddelde omvangbetrekking van mbo-docenten is relatief laag, omdat de BAPO-uren hierop in mindering zijn gebracht.

 

2013 0,771
2014 0,761
2015 0,765

 

Contractvorm docenten

In het mbo hebben relatief veel medewerkers een contract voor onbepaalde tijd. Uit onderstaande tabel kan worden opgemaakt dat de afgelopen jaren het aandeel docenten met een contract voor bepaalde tijd licht is toegenomen. De reden hiervoor is dat er meer uitstroom in de sector plaatsvindt door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en dat deze oudere docenten worden vervangen door jongere docenten met een tijdelijk contract. Bij goed functioneren van deze jonge docenten wordt dit contract meestal na 1 of 2 jaar omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. 

  Contract voor onbepaalde tijd Contract voor bepaalde tijd
2013 89,5% 10,5%
2014 88,2% 11,8%
2015 85,9% 14,1%

 

Verdeling docenten over lerarenschalen in FTE

Hieronder is te zien in welke salarisschaal docenten in het mbo zich bevinden. Er zijn in het mbo voor docenten vier salarisschalen, namelijk LB, LC, LD en LE met bijbehorende oplopende salarissen. Iemand met schaal LB verdient tussen 2500 en 3800 euro, terwijl iemand met schaal LE tussen de 3800 en 5300 euro verdient. In 2015 bevinden de meeste docenten zich in de LC schaal.