Verantwoording

Laatst gewijzigd: 25-04-2016

Het mbo toont in de Benchmark middelbaar beroepsonderwijs hoe:

  • scholen hun budget besteden (financiële prestaties);
  • hoeveel deelnemers het mbo gediplomeerd verlaten (studiesucces); 
  • wat de deelnemers vinden van het onderwijs (deelnemersoordeel);
  • hoe werknemers over hun werkgever denken (medewerkerstevredenheid).

MBO Transparant presenteert alle jaarverslagen van roc’s, aoc’s en vakscholen op een overzichtelijke manier gepresenteerd. De site brengt in beeld hoe scholen presteren op een aantal belangrijke indicatoren uit deze jaarverslagen, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid.