Contractonderwijs

Laatst gewijzigd: 11-10-2018

Naast reguliere vormen van onderwijs levert het mbo ook maatwerk voor het bedrijfsleven in de vorm van cursussen die voldoen aan de specifieke opleidingsbehoefte van organisaties. In opdracht van bedrijven of instellingen is zo’n cursus of training de oplossing om heel specifieke kennis of vaardigheden te onderrichten. Bij dit zogenoemde contractonderwijs zoeken opleidingen en opdrachtgevers samen naar de beste invulling voor de scholingsvraag. De cursus die dan ontwikkeld wordt is maatwerk en toegesneden op de specifieke behoefte en situatie.

Leven lang ontwikkelen

Niet alleen bedrijven, maar ook mensen die zichzelf willen laten bijscholen kunnen zich bij het mbo aanmelden. Individueel cursusaanbod valt ook onder contractonderwijs. Mensen die zich aanmelden doen dat uit persoonlijke wens om de eigen kennis en vaardigheden actueel te houden of uit pure interesse. Deze cursisten weten dat een mens nooit uitgeleerd raakt.