Entreeopleiding

Laatst gewijzigd: 26-06-2018

Een entreeopleiding heeft een nominale studieduur van één jaar en is voor iedereen vanaf zestien jaar zonder vmbo-diploma of een hoger opleidingsniveau. Studenten die niet doorstromen hebben dankzij het entreediploma een betere positie op de arbeidsmarkt. Zij kunnen met dit diploma aan de slag in assisterende functies. Tegelijkertijd beschikken zij nog niet over een startkwalificatie.

Afbeelding van Maartje Roos, Friesland College
Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos

Met de invoering van het actieplan Focus op Vakmanschap is ook het studieadvies voor de entreeopleiding ingevoerd. Dat wordt binnen vier maanden na aanvang van de opleiding afgegeven. Studenten kunnen bij gebrek aan goede studieresultaten het (bindende) advies krijgen over te stappen naar een andere opleiding of het onderwijs te verlaten. Scholen zijn verplicht om jongeren onder de achttien jaar een plaats op een andere entreeopleiding aan te bieden.

Bedrijfstakgroep Entree

De bedrijfstakgroep Entree mbo-scholen met het stimuleren van kennisdeling en uitwisselen van ervaringen op het gebied van entreeopleidingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via bijeenkomsten en het beantwoorden van vragen via verschillende communicatiekanalen.

Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673