Volwasseneneducatie

Laatst gewijzigd: 15-03-2018

De volwasseneneducatie omvat:

  • cursussen inburgering
  • cursussen in het kader van taal, rekenen en digitale vaardigheden
  • opleidingen voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) waar mensen alsnog een diploma van het voortgezet onderwijs kunnen halen

Inburgeringscursussen

De inburgering en de cursussen in het kader van taal, rekenen en digitale vaardigheden behoorden in het verleden tot de kernactiviteiten van de Regionaal opleidingscentra (roc's). Door de invoering van de marktwerking in 2007 kunnen inburgeraars bij vele instellingen een cursus inkopen. Als zij voor het volgen van die cursus geld lenen bij de overheid (DUO) moet die instelling in het bezit zijn van het keurmerk ‘Blik op Werk’. Niet alle roc’s begeven zich op deze consumentenmarkt maar dit aantal neemt toe nu deze markt lijkt te groeien door de toename van het aantal vluchtelingen.

Cursussen digitale vaardigheden, taal en rekenen

Marktwerking is ook ingevoerd voor de cursussen in het kader van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Gemeenten kunnen de verplichte inkoop bij de roc’s geleidelijk afbouwen.
Om taal- of rekenvaardigheden van mensen te verbeteren bieden verschillende instellingen cursussen aan en organiseren activiteiten. Daarbij worden digitale vaardigheden voor de doelgroep laaggeletterden ook steeds belangrijker.

Maatwerk

Door te kijken naar de vooropleiding, beginsituatie en vaardigheden van de cursist kan een roc maatwerk leveren bij de cursussen volwasseneneducatie. Binnen een roc werkt de afdeling volwasseneneducatie nauw samen met het middelbaar beroepsonderwijs. Dat is de kracht van een roc. Zo zorgen roc’s voor een soepele doorstroom van de volwasseneneducatie naar een beroepsopleiding. Ook zijn er trajecten die een beroepsopleiding integreren met cursussen uit de volwasseneducatie.