Sterke afname van het aantal bekostigde mbo-studenten

10 november 2023 12:00

Op basis van voorlopige DUO-cijfers blijkt een sterke daling van het aantal mbo-studenten in het lopende studiejaar. Het totaal aantal studenten is gedaald met 10 duizend studenten, van 477 duizend tot 467 duizend studenten. ”Hiermee gaat vermoedelijk heel wat talent verloren, terwijl we mbo’ers ontzettend hard nodig hebben”, zegt MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin

Vooral het aantal studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) is verminderd, en wel met 16 duizend studenten. Dit wordt deels gecompenseerd door een stijging met 6 duizend studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). 

Waardering voor vakmanschap

”Ik vind het heel erg zorgelijk”, reageert Tekin. ”We hebben mbo’ers gewoon hard nodig als we stappen willen maken in bijvoorbeeld de energietransitie. Ook de zorg staat te springen om personeel. Tegelijkertijd zie je dat er in onze samenleving veel te weinig waardering is voor vakmanschap. Dat moet veranderen. Het mbo moet als aansluitende optie worden gezien bij vo-scholieren van alle niveaus.” 

Krapte op de arbeidsmarkt

Daarnaast kiezen potentiële mbo-studenten er volgens hem door de krapte op de arbeidsmarkt mogelijk eerder voor om te gaan werken. ”Maar zonder diploma heb je minder goede kansen en ben je minder flexibel inzetbaar op de arbeidsmarkt. Op de middellange termijn levert dat echt een probleem op. Helemaal omdat er door het ministerie van Onderwijs een verdere daling verwacht wordt door een demografische krimp: het aantal jongvolwassenen neemt af."

Groei BBL

Uit latere analyse zal blijken in welke mate de extra daling te wijten is aan een lagere instroom vanuit het vmbo, een hogere ongediplomeerde uitstroom, of een lagere doorstroom na diplomering naar een hoger mbo-niveau. Een verdere groei van het aantal leerwerkplekken in de BBL is vanuit deze krappe arbeidsmarkt te verklaren.