Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen

Het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen is één van de kennispunten van de MBO Raad. Bij het kennispunt kunnen medewerkers van mbo-scholen terecht kunnen voor gevalideerde informatie en praktijkvoorbeelden over een bepaald thema. Het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen is gericht op kennisdeling en expertise-uitwisseling over leven lang ontwikkelen in het mbo, en loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Wat omvat het project?

Het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen deelt informatie over onderwijs en examinering op maat, specifiek gericht op herstarters en doorstarters. Mbo-scholen kunnen bij het kennispunt terecht met vragen over het beleid en de uitvoering van maatwerk voor volwassenen, flexibilisering van onderwijs, certificaattrajecten, vrijstellingen, praktische oplossingen en kwaliteitsborging.

Het kennispunt wil scholen stimuleren een leven lang ontwikkelen verder vorm te geven en motiveren door goede voorbeelden van de mogelijkheden die benut kunnen worden om dit tot uitvoering te brengen in beeld te brengen. Het kennispunt ondersteunt scholen vraaggericht door:

  • delen van actuele en gevalideerde informatie via bijeenkomsten, website en nieuwsbrieven
  • maken van handreikingen die beleid en wet- en regelgeving vertalen naar de praktijk
  • opbouwen van netwerken, gericht op kennisdeling en uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden
  • pro-actief mee te denken over vraagstukken
  • signalen van knelpunten in wet- en regelgeving rondom llo en deze met stakeholders te bespreken.

Voor wie is het bedoeld?

Het kennispunt is er voor alle bekostigde en niet-bekostigde mbo-scholen en richt zich primair op stafmedewerkers en docenten met een taak, met als doel hen te ondersteunen bij realisatie van onderwijs en examinering voor leven lang leren-trajecten. Daarnaast kunnen de activiteiten ook gericht zijn op opleidingsteams, examencommissies en bestuurders en managers.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

Claudia Beemster

Elly Wouda

Projectassistent

Marieke Slangen

Beleidsadviseur