Kennispunt MBO Taal & Rekenen

Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen is een voortzetting van het Steunpunt taal en rekenen mbo, dat in 2009 door het ministerie van OCW in het leven is geroepen om mbo-scholen te ondersteunen bij de implementatie van de referentieniveaus Nederlandse taal, rekenen en Engels.

De dienstverlening van het Kennispunt bestaat vooral uit het informeren over de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen door middel van nieuwsberichten en servicedocumenten, het beantwoorden van vragen over de regelgeving, het onderwijs en de examinering en het organiseren van bijeenkomsten en conferenties voor docenten, beleidsmedewerkers en management.

Het project Kennispunt MBO Taal en Rekenen loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2025. Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen is één van de kennispunten van de MBO Raad.

Natascha Prins

Projectleider
nele kelchtermans

Nele Kelchtermans