Medewerkers naar geslacht

Laatst gewijzigd: 25-11-2020

Geslacht docenten in FTE

Als gekeken wordt naar het aantal FTE mannen en vrouwen is er tussen 2017 en 2018 en kentering te zien. Zie de figuur hieronder. Hieruit blijkt er meer FTE's aan vrouwelijke docenten zijn dan mannelijke.