Medewerkers naar geslacht

Laatst gewijzigd: 01-09-2021

Geslacht docenten in FTE

Als gekeken wordt naar het aantal FTE mannen en vrouwen is dan valt op dat er, naar verhouding, steeds meer vrouwen als docent werkzaam zijn in het mbo. Zie de figuur hieronder. Hieruit blijkt er meer FTE's aan vrouwelijke docenten zijn dan mannelijke.