Medewerkers naar geslacht

Laatst gewijzigd: 22-02-2019

Geslacht docenten in aantal medewerkers

De grafiek geeft aan dat de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke docenten redelijk gelijk is. 

Geslacht docenten in FTE

Als gekeken wordt naar het aantal FTE mannen en vrouwen is de situatie andersom. Zie de figuur hieronder. Hieruit volgt dat vrouwelijke docenten vaker parttime werken dan mannelijke.