MBO College Airport opent nieuwe windturbine simulator

27-01-2023

Donderdag 26 januari werd op het MBO College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam, een windturbine simulator in gebruik genomen. Hiermee worden toekomstige onderhoudsmonteurs opgeleid voor een baan in de groeiende windindustrie. 

In 2023 moet er voor minimaal 4,5 gigawatt vermogen aan windvermogen op zee worden opgewekt, in 2030 loopt deze hoeveelheid op tot 21 gigawatt. Voor het onderhoud van deze turbines op zee, maar ook op land ontstaat er een grote behoefte aan technisch geschoold personeel. Technisch personeel waar nu eigenlijk al een tekort aan is. 

Keuzedeel

Om het tekort aan personeel enigszins te kunnen beperken is het ROC van Amsterdam - Flevoland gestart met een keuzedeel voor de techniekstudenten als aanvulling op hun reguliere techniekopleiding onder de naam ‘Onderhoud aan Windturbines’. Om dit te realiseren is onder andere de windturbine simulator aangeschaft, waarmee de belangrijkste technieken op een veilige manier in een klaslokaal kunnen worden beoefend.

Training in het Verenigd Koninkrijk

Om aan de groeiende behoefte van technici te kunnen voldoen is er binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland voor studenten van verschillende locaties de mogelijkheid om aan dit keuzedeel mee te doen. Zo bevinden momenteel studenten van MBO College Airport en MBO College Westpoort zich in het Verenigd Koninkrijk om daar de benodigde veiligheidstrainingen te volgen, voordat zij als stagiaire met een windturbine op zee aan de slag kunnen. Voor deze training is een samenwerking aangegaan met het East Coast College in Lowestoft Norwich U.K. 

Samenwerkingen

Tijdens de opening van de simulator werd ook de samenwerking tussen de windsector, belangenorganisaties, andere scholen en het ROC van Amsterdam – Flevoland gevierd. Om deze samenwerking krachtig en toekomstbestendig te maken zijn er intentieverklaring afgesloten met de meeste bedrijven in de windsector, waaronder energie- en onderhoudsbedrijven en windturbinebouwers. Inmiddels hebben de eerste stagiaires zich bij deze bedrijven gemeld.

Om dezelfde samenwerking te kunnen verbreden is het ROC van Amsterdam - Flevoland een lidmaatschap aangegaan met Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). Met deze samenwerking hoopt het ROC van Amsterdam - Flevoland voortdurend in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en behoeftes van de sector. Het tekort aan technisch personeel is ook een focus punt van de provincie Noord-Holland. Het ROC van Amsterdam - Flevoland participeert in het Techniekplan dat is opgesteld. 

ROC van Amsterdam - Flevoland