Nieuws

'Vertrouwen in herstel stage-aanbod'

Volgens NOS-onderzoek kunnen tijdens de coronacrisis verreweg de meeste mbo-studenten door met hun stage, al dan niet in aangepaste vorm.

Corona-update: Internationalisering na corona

Het is moeilijk te voorspellen wat (de invloed van) corona betekent voor de internationale dimensie van het mbo. Vaststaat dat digitalisering een hoge vlucht neem, maar live ervaring nooit helemaal kan vervangen.

Overbruggingsbudget en verlenging basisbeurs voor switchende studenten

De MBO Raad vraagt de Tweede Kamer om inburgeraars en studenten financieel tegemoet te komen met respectievelijk een tijdelijk overbruggingsbudget en een verlenging van de basisbeurs.

Adnan Tekin voorgedragen als voorzitter MBO Raad

Het bestuur van de MBO Raad draagt de heer A. Tekin voor als nieuwe voorzitter van de vereniging van mbo-scholen.

Servicedocument 3.0 en FAQ's aanpak corona mbo

Servicedocument 3.0 en FAQ's aanpak corona mbo zijn beschikbaar.

Corona-update: mbo blijft focussen op afstandsonderwijs, examineren en kwetsbare jongeren

mbo blijft focussen op afstandsonderwijs, examineren en kwetsbare jongeren.

MBO Raad: nieuwkomers moeten snelle toegang houden tot mbo

Veel nieuwkomers moeten door het uitblijven van steun vanuit de overheid noodgedwongen stoppen met hun taalcursussen. En dat kan ingrijpende vertragingen opleveren voor hun snelle inburgering in de samenleving.

Corona-update: afstandsonderwijs en aanpassingen in afname examens

Door het kabinetsbesluit om de coronamaatregelen te verlengen tenminste tot en met 28 april moeten mbo-scholen tot tenminste die datum in aangepaste vorm onderwijs aanbieden en examens afnemen.

Corona-update: time out mbo-scholen tenminste tot en met 6 april

De MBO Raad heeft bij de minister aangedrongen op een time out voor mbo-scholen tenminste tot en met 6 april. De minister heeft dat overgenomen.

Coronameldpunt vragen over onderwijs & examinering

Coronameldpunt vragen over onderwijs & examinering.