Adnan Tekin benoemd voor tweede termijn

22 juni 2023 12:00

Adnan Tekin blijft ook na 2024 voorzitter van de MBO Raad. De bij de brancheorganisatie aangesloten leden hebben Tekin, sinds 2020 boegbeeld van de MBO Raad, tijdens een algemene vergadering op 22 juni 2023 benoemd voor een tweede termijn, tot 2028. Daarmee kiest de vereniging in hectische tijden waarin het mbo op veel verschillende manieren in de aandacht staat, de komende jaren expliciet voor continuïteit en stabiliteit.

Start als voorzitter in coronatijd

Adnan Tekin startte als voorzitter van de MBO Raad aan het begin van de coronapandemie, met als eerste uitdaging om het mbo voor studenten en medewerkers tijdens de crisis zoveel mogelijk op locatie toegankelijk te houden. Mentaal welzijn van studenten en medewerkers is voor hem een speerpunt. De afgelopen jaren heeft hij, met steun van de leden, het bestuur van de MBO Raad en de medewerkers van de werkorganisatie, ingezet op ruimte voor een stevige verankering van het mbo als hart van de landelijke en regionale arbeidsmarkt en samenleving. Onder zijn aanvoering heeft de sector onder andere constructief bijgedragen aan de Werkagenda mbo (van OCW) met als doel de kwaliteit van het mbo verder te versterken en het onderwijs te innoveren. Ook staat hij aan de basis van het Strategisch Meerjarenperspectief, het kompas voor het mbo de komende jaren. Daarnaast heeft de focus gelegen op stevige verbinding met partners in en om het mbo, vanuit de maatschappelijke opdracht van het mbo, zoals opgenomen in het Regeerakkoord van het huidige kabinet.

Ambities komende jaren

In zijn tweede termijn streeft Tekin vanuit zijn intrinsieke motivatie als voorzitter betekenisvol te willen zijn ernaar de verbinding met stakeholders als het bedrijfsleven, politiek, overheid en studentenorganisaties verder te verdiepen. De MBO Raad is van maatschappelijke betekenis op tal van vraagstukken die raken aan ontwikkeling van samenleving en economie. In het mbo opgeleid talent is de spil van bijvoorbeeld de klimaat- en energietransities, en het antwoord op het vraagstuk personeelstekorten in zoveel vitale sectoren. Een ander voorbeeld: mensen voor wie vanwege een kwetsbare positie perspectief op de arbeidsmarkt minder vanzelfsprekend is, vanuit coalities met samenwerkingspartners verder helpen. Ook de toekomst van het mbo zelf, in de keten van sterk beroepsonderwijs (van voortgezet tot hoger onderwijs), verdient wat hem betreft alle ruimte voor ontwikkeling: als belangrijke opleider van jong talent tot burgers en beroepsbeoefenaars en volwassenen die willen bijleren of omscholen. Daarnaast ziet de voorzitter zijn tweede termijn als een unieke kans om de vereniging verder te versterken als collectief dat zich inzet voor het beste beroepsonderwijs en erkenning van de enorme waarde van het mbo.