Beëindiging van het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie en nieuwe focus op thema Kansengelijkheid binnen de MBO Raad.

21 juni 2024 12:00

De activiteiten van het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie, dat loopt tot 1 augustus 2024, stoppen per 1 augustus a.s.

Ondanks dat blijft de MBO Raad zich inzetten voor de thema’s die het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie beslaat, met een speciale nadruk op thema Kansengelijkheid vanwege de maatschappelijke urgentie. We gaan kansengelijkheid koppelen aan gerelateerde beleidsonderwerpen binnen de MBO Raad, zodat dit een integraal onderdeel wordt van het onderwijsbeleid en -proces.

Deze nieuwe benadering gaat verder dan alleen kennisdeling binnen het huidige kennispunt. De adviezen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer “Gelijke Kansen in het Middelbaar Beroepsonderwijs” zullen hierbij betrokken worden. Deze stap past bij de doorontwikkeling van de MBO Raad en het focussen van de belangenbehartiging.

Dankzij de activiteiten en resultaten van het Kennispunt MBO Gelijke kansen, Diversiteit en Inclusie, waaronder kennisdeling en netwerkfacilitering in het mbo, is deze vervolgstap mogelijk geworden. Een mooi voorbeeld is ‘Project 8’. Acht mbo-scholen hebben twee jaar lang gewerkt aan gelijke kansen, diversiteit en inclusie, met ondersteuning van het kennispunt. Dit heeft geleid tot praktische interventies en praktijkgericht onderzoek, waarvan andere scholen kunnen profiteren. 

De beslissing om het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie niet te verlengen staat los van toekomstige beslissingen over andere kennis- en expertisepunten binnen de MBO Raad. We willen ook op deze plaats iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit kennispunt hartelijk danken voor de gepassioneerde inzet.