Betere aansluiting onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van digitalisering en circulaire economie

28 mei 2024 12:00

Een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van digitalisering en de circulaire economie. Dat is het doel van de publiek-private samenwerking (PPS) ‘Circulair & Digitaal in denken, leren en doen’. Recentelijk gaf gedeputeerde van de provincie Flevoland, Chris Jansen, officieel de aftrap met de lancering van de nieuwe website Circulairendigitaal.nl.

publiek-private samenwerking

De kwartiermakers, Marlies Hiemstra en Ferry Boschman, gaven op deze dag een introductie over de visie en het doel van het ecosysteem in de Metropoolregio Amsterdam op de thema’s circulaire economie en digitalisering. Daarna volgde een panelgesprek. Mark Vlasblom (directie ROC van Flevoland en lid van de stuurgroep inzake deze PPS), Frank Kresin (Hogeschool van Amsterdam), Jack Stuifbergen (ondernemer en contactpersoon MKB Amsterdam) en Thomas Boekhoud (Platform Talent voor Technologie en Katapult) namen deel aan het panelgesprek. Het panel besprak hun visie op het ecosysteem en de gezamenlijke doelstellingen binnen de programmalijnen Denken, Leren en Doen. De partners van verschillende PPS'en gaven een individuele pitch over hun deelname en toonden producten die symbool staan voor hun PPS. De afsluiting vond plaats bij PRICE, waar de EXPO I AM MATERIAL te zien was.

Innovatiekracht mkb stimuleren
Het ROC van Amsterdam - Flevoland, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim in Almere, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de gemeenten Amsterdam, Almere en Lelystad zijn binnen deze PPS gezamenlijk aan de slag gegaan om het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten. Het doel van PPS'en is de innovatiekracht van het mkb te stimuleren. Innovatie vindt plaats op een gezamenlijk basecamp, waar alle partners kunnen experimenteren, leren en co-creëren. Ook worden binnen de PPS onder andere nieuwe doorlopende leerlijnen ontwikkeld, van primair onderwijs tot aan hoger beroepsonderwijs.

Beroepsonderwijs vormt een essentiële basis voor het groei- en concurrentievermogen van de Nederlandse economie door jongeren op te leiden met de juiste vaardigheden voor de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast is het van belang om medewerkers van het regionale bedrijfsleven blijvend inzetbaar te houden door middel van om- en bijscholing.

Kijk voor meer informatie over deze pps op de website Circulairendigitaal.nl