BPV Monitor 2022: Mbo-studenten tevreden over stages en leerbanen

13 juli 2023 12:00

Het gros van alle mbo-studenten en praktijkopleiders van erkende leerbedrijven is tevreden over de invulling van stages en leerbanen. Studenten beoordelen stages met gemiddeld een 8,4, praktijkopleiders met een 7,6. Dit blijkt uit de BPV Monitor 2022, het jaarlijkse onderzoek van SBB naar de ervaren kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv).

Mbo-studenten en praktijkopleiders van leerbedrijven zijn eensgezind in hun positieve beoordeling van stages en aanverwante zaken. Van de studenten is 94% tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf. Andersom is 82% van de praktijkopleiders enthousiast over de inzet en motivatie van ‘hun’ studenten.   

Over het algemeen grote tevredenheid

Zo’n driekwart (77%) van de praktijkopleiders is goed te spreken over de voorbereiding op de bpv. Ook is een ruime meerderheid van de praktijkondersteuners en studenten tevreden over hoe de praktijkondersteuner, student en bpv-begeleider vanuit de opleiding gezamenlijk gemaakte bpv-afspraken nakomen. Waar 93% van de studenten met tevredenheid kijkt naar de mogelijkheden om hun leerdoelen tijdens de bpv-periode te behalen, geldt dat voor bijna 88% van de praktijkopleiders.

Verder is 54% van de studenten tevreden over de stagebegeleiding en 61% over de stagevoorbereiding vanuit school. Van de praktijkondersteuners vindt 68% dat studenten tijdens hun stage of leerbaan goede schoolbegeleiding krijgen.

Meer stageplekken nodig’

Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad en duovoorzitter van SBB, is blij met de uitkomsten van de BPV Monitor 2022. “Stages vormen het hart van mbo-opleidingen. Zonder stage, geen mbo-opleiding. Het is dan ook goed om te zien dat de meeste studenten en praktijkopleiders tevreden zijn over de invulling van stages en leerbanen. Al horen we ook verhalen over studenten die geen stageplek kunnen vinden omdat er te weinig stages worden aangeboden. Sommige opleidingen voeren zelfs een studentenstop in, mede door dat gebrek aan stageplaatsen, net nu de arbeidsmarkt goed opgeleide vakkrachten zo hard nodig heeft. We roepen alle branches, maar zeker de sectoren met een stagetekort, dan ook op om meer stageplekken te realiseren.”

BPV Monitor

Met de BPV Monitor meten onderwijs en bedrijfsleven in SBB-verband sinds 2016 jaarlijks de kwaliteit en tevredenheid van het leren in de praktijk via een tevredenheidsonderzoek onder praktijkopleiders en studenten. De onderzoeksuitkomsten dienen als basis voor leerbedrijven, scholen, studenten en SBB om samen én vanuit elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren.

Rapport BPV monitor 2022

PDF-bestand
Download (646.58 kB)