CO2-uitstoot mbo-scholen fors gedaald

08-09-2022

Mbo-scholen zijn ‘op koers’ met de verduurzaming van hun gebouwen. Dat blijkt uit energiecijfers uit de eerste Duurzaam Onderwijs Gebouw Monitor van de MBO Raad, die de MBO Raad op de dag van de Nationale Opening mbo-jaar 2022-2023 bekend maakt. De scholen hebben hun CO2-uitstoot in 2021 met 10 procent gereduceerd ten opzichte van 2019. Dit cijfer daalde van circa 30 kg CO2 per vierkante meter in 2019 naar circa 27 kg in 2021. “Met het oog op het Klimaatakkoord waar we ons als MBO Raad aan hebben gecommitteerd dringen scholen hun CO2-uitstoot actief terug,” zegt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad.

Klimaatneutraal

Het mbo moet in uiterlijk 2050 de gebouwgebonden CO2-uitstoot met 95% hebben teruggebracht. Dit door het reduceren van het gebruik van fossiele energiebronnen en door het terugdringen van het energieverbruik. De verduurzaming van gebouwen is naast de afspraken uit het Klimaatakkoord ook een belangrijk aandachtsgebied van de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Zij stelden zeventien doelen op om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Energietransitie

Mbo-scholen verduurzamen op verschillende manieren. Zo heeft een kwart van de gebouwen in de sector zonnepanelen. Dat werpt ook zijn vruchten af; in de sector is inmiddels 7 miljoen Kwh elektriciteit opgewekt. Ook heeft bijna 15 procent van de schoolgebouwen een zogenoemde WKO-opslag, waarbij energie in de grond wordt opgeslagen om te gebruiken om te koelen in de zomer en te verwarmen in de winter.

Om een volgende stap te maken gaan mbo’s hun energiegebruik jaarlijks monitoren zodat ze hun eigen ontwikkeling kunnen volgen en hun verbruik en uitstoot ook kunnen vergelijken met andere scholen. Zo kunnen beleidsmakers op de scholen hun keuzes om te verduurzamen beter onderbouwen en inzichtelijk maken.

Innovaties voor een schone planeet

Dat verduurzaming een belangrijk thema is binnen het beroepsonderwijs. De Nationale Opening mbo-jaar 2022-2023, in Hoogeveen, staat volledig in het teken van dit thema. Tekin: “Naast de broodnodige vaardigheden maken we studenten ook bewust van hun eigen bijdrage om onze planeet op een verantwoorde manier door te geven aan toekomstige generaties. We vinden het als mbo enorm belangrijk om daar ons steentje aan bij te dragen. In de opleidingen. Maar ook dus in de eigen bedrijfsvoering”.

Verduurzamingscoalitie

De MBO Raad is ook een van de deelnemers van de verduurzamingscoalitie, een initiatief van minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hierbij slaan Het Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties de handen ineen om sneller energie te besparen en zo de effecten van de oorlog in Oekraïne op onze energievoorziening het hoofd te bieden. Met de campagne ‘Zet ook de knop om’ worden bedrijven, gebouweigenaren en consumenten aangemoedigd om energie te besparen.