Corona-update: Per 15 juni beperkt onderwijs op locatie mogelijk

19 mei 2020 12:00

Mbo-scholen kunnen vanaf 15 juni weer beperkt praktijkonderwijs verzorgen op locatie. Dat maakte het kabinet vandaag bekend. Frank van Hout, waarnemend voorzitter: “Voor de scholen betekent dit een volgende stap in de verruiming van de mogelijkheden."

"We konden al examinering op locatie organiseren en vingen groepjes studenten op die geen andere opties voor het volgen van onderwijs hebben”, vervolgt Van Hout. "Hoewel de tijd tussen deze verruiming en het starten van de zomervakanties kort zal zijn, zullen scholen hier zeker gebruik van maken. Hiermee kunnen we studenten nog beter in staat stellen het schooljaar zo goed mogelijk af te sluiten."

Trots op alle medewerkers

Niet alleen voor de studenten, ook voor de medewerkers zijn de afgelopen maanden een forse uitdaging geweest. Van Hout: “Belangrijk om ook nadrukkelijk uit te spreken dat we trots zijn op alle medewerkers die zich zowel thuis als op locatie met ons uit de naad werken om afstandsonderwijs mogelijk te maken, examinering op locatie in goede banen te leiden en klankbord te zijn, voor elkaar en voor elke student. We zijn met elkaar met stoom en kokend water in korte tijd een topprestatie aan het neerzetten. De komende periode wordt nog wel spannend. We weten nog niet goed wat de uiteindelijke effecten van de afgelopen periode op het leerproces van studenten en de organisatieontwikkeling van scholen zullen zijn.”

Vooruitkijken naar nieuwe studiejaar

Kijkt Van Hout vooruit naar 15 juni, dan is er nog veel dat geregeld moet worden. “We gaan nu uit van een percentage van 20% van de studenten en medewerkers die op locatie aanwezig mogen zijn. Dat getal is belangrijk vanwege de richtlijnen van het RIVM. Maar ook om te grote belasting van het openbaar vervoer te voorkomen.” Met de ministeries van OCW en Infrastructuur en Waterstaat sprak de MBO Raad daarom, samen met het hoger beroepsonderwijs, protocollen af die richtinggevend zijn voor de organisatie in en om de school. Van Hout: “En we hopen dat het allemaal zo goed gaat dat het percentage van 20% na de zomervakantie geleidelijk verhoogd kan worden. We moeten ten slotte ook al vooruit kijken naar het nieuwe studiejaar.”

Maatwerkafspraken in de regio

Er is dus optimisme, maar ook reden tot zorg. “We begrijpen de noodzaak om de spits in het openbaar vervoer te ontlasten. Maar alle activiteiten plannen tussen 11 en 15 uur of na acht uur ‘s avonds, waar de ministeries om vragen, kan uitmonden in een nieuwe spits, zeker in steden met veel scholen en studenten in het tertiair onderwijs.” Daarom heeft de MBO Raad in de overleggen over protocollen steeds aangedrongen op de mogelijkheid voor de scholen om in de regio met vervoerders tot maatwerkafspraken te kunnen komen. “Dat verzoek is gehonoreerd en in de protocollen beschreven. We hopen dat studenten en medewerkers zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school komen. Met het maken van maatwerkafspraken spannen de scholen zich in om te komen tot een logische spreiding van studenten en medewerkers die gebruik moeten maken van het openbaar vervoer.”

Door in de zomerperiode

Dat mbo-scholen in de vakantieperiode helemaal dicht zullen zijn, is onwaarschijnlijk. “Dat is in normale omstandigheden met het afronden van en voorbereiding op een studiejaar al niet het geval. Laat staan in deze tijden. Hoe volgend studiejaar er uit gaat zien is nu nog hoogst onzeker; we volgen het kabinet dat met kleine stappen de route uit de lock down vorm geeft. Voorbereiden kunnen we ons wel, door verschillende scenario’s uit te denken waarin de verdere ontwikkeling van digitaal onderwijs zeker deel zal uitmaken.” Het zijn ook weken die de scholen goed kunnen gebruiken voor onder meer het opstarten van zomerscholen om studenten die ondanks alle inspanningen door de crisis toch studievertraging hebben opgelopen vooruit te helpen. Vorige week maakte het kabinet een steunregeling voor het onderwijs bekend, die onder meer voorziet in middelen om scholen en bedrijfsleven in SBB-verband te helpen om voldoende stages en leerbanen te creëren. SBB is daarvoor een leerbanenoffensief gestart. Van Hout: “Ook gebruiken we deze middelen om met het bedrijfsleven alternatieve vormen voor stages te bedenken als leren op de werkvloer nog niet kan.”