CORONA-UPDATE: Geld voor coronabanen in het onderwijs

16-11-2020

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee scholen in het mbo, vo en po extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Met dit geld kunnen scholen extra personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken."

De MBO Raad is positief over de plannen van het kabinet om per 1 januari 2021 extra middelen beschikbaar te stellen aan scholen. Tekin: “Het is mooi dat de overheid oog heeft voor ook de mbo-scholen en ze een helpende hand biedt bij het oplossen van capaciteitsproblemen door de coronacrisis. Deze bijzondere omstandigheden op scholen vragen om een onorthodoxe aanpak waarbij de grenzen opgezocht moeten kunnen worden.”

Tekin benadrukt dat het hierbij gaat om oplossingen van tijdelijke aard. “Het gaat hier niet om structurele veranderingen met een oneindige duur, scholen moeten voor een korte termijn van de regeling gebruik kunnen maken. ”

Met de 210 miljoen euro extra krijgen scholen een tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken voor bijvoorbeeld ondersteunend personeel. Tekin: “Extra handen kunnen helpen het onderwijs in coronatijd te organiseren. In het mbo is -anders dan bij het po en vo- ook de strikte 1,5-meterregel van het RIVM van toepassing. Dat maakt verantwoord praktijkonderwijs geven een extra opgave voor de mbo-scholen. Met dit geld kan de druk op docenten verlicht worden door meer ondersteunend personeel in te zetten op de school. Zij kunnen helpen bij het handhaven van de coronaregels op de scholen, bijvoorbeeld in de schoonmaak of bij het toezicht in de wandelgangen en de schoolpleinen.”

Coronabanen

De middelen komen per januari 2021 beschikbaar, schoolbesturen worden zo snel mogelijk over de spelregels geïnformeerd. Dit is een uitwerking van de zogenoemde coronabanen, die de minister van Sociale Zaken onlangs aankondigde. Tekin: “Met deze coronabanen gaan mbo-scholen niet het docententekort oplossen. Hoewel er door de crisis veel arbeidspotentieel is, zal niet iedereen zomaar geschikt zijn voor de praktijk van het beroepsonderwijs. Was het maar zo eenvoudig. Echter, voor bevlogen en ervaren vakmensen kan deze crisis ook een opening bieden naar het mbo-onderwijs als bekwaam docent of instructeur.. We zijn dan ook benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen.”