Corona-update: Internationalisering na corona

01 mei 2020 12:00

Terwijl het coronavirus Nederland al een paar weken plat legt, zijn we als mbo-scholen druk bezig om onderwijs op afstand voor onze studenten te verzorgen. Dit vraagt om aanpassingsvermogen, innovatie en lef.

Het coronavirus zal naar verwachting niet alleen op de korte termijn invloed hebben op ons onderwijs, maar ook op de middellange en lange termijn. Wat dit voor de internationale dimensie van ons onderwijs gaat betekenen is nog moeilijk uit te tekenen, maar het is wel belangrijk om het belang daarvan en de mooie resultaten uit het verleden in het oog te blijven houden. Digitalisering zal een enorme vlucht nemen, maar kan de belangrijke internationale ervaring, die een student in het buitenland opdoet, nooit helemaal vervangen. 

Het belang van niet-beroepsgerichte competenties zoals aanpassingsvermogen, probleemoplossend vermogen en zelfstandigheid is tijdens deze crisis duidelijk zichtbaar geworden. Competenties die bij uitstek ontwikkeld kunnen worden met behulp van internationaliseringsactiviteiten en die nu zeer goed van pas kwamen bij de vaak onoverzichtelijke situaties rondom de terugkeer van studenten uit het buitenland.

Waardevolle dimensie

John van der Vegt, portefeuillehouder Internationalisering in het bestuur van de MBO Raad zegt hierover: “Ik ben van mening dat internationalisering van groot belang blijft voor onze studenten, docenten en onderwijskwaliteit. Het gaat echter niet alleen om ervaringen in het buitenland met andere culturen en talen. Ook Internationalisation @home vormt een waardevolle dimensie en is nu meer op zijn plaats dan ooit. Veiligheid komt op dit moment op de eerste plaats, maar we hopen wel dat studenten weer naar het buitenland zullen gaan voor een waardevolle leerervaring, zodra dit op verantwoorde wijze kan.”

Vorm kan veranderen

Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, voegt hieraan toe: “De vorm van internationalisering in het mbo zal kunnen veranderen, bijvoorbeeld door meer via online internationaal samen te werken of via het volgen van internationaal onderwijs.” 
En passant spreekt hij hierbij ook zijn waardering uit voor het NA Erasmus+, dat zich coulant en flexibel opstelt om gemaakte kosten te vergoeden en eerder afgebroken stages anders af te ronden.

Belangrijke vooruitgang

Beide bestuurders zijn het erover eens dat de belangrijke vooruitgang die binnen het mbo op het gebied van internationalisering is geboekt, niet door de coronacrisis teniet mag worden gedaan. Internationale samenwerking, streven naar de erkenning van elkaars kwalificaties, kennis maken met andere culturen en werkwijzen blijven belangrijke doelstellingen voor alle groepen binnen het mbo.