Corona-update: Kabinetstoezegging steunregeling inlopen achterstanden

15 mei 2020 12:00

De MBO Raad is positief over de financiële steunregeling die de ministerraad bekend maakt voor het onderwijs. Frank van Hout, waarnemend voorzitter: “De scholen hebben zich tot het uiterste ingespannen om te voorkomen dat studenten door de coronacrisis vertraging in hun studie oplopen. Maar helemaal lukt dat helaas niet.

Met de steunregeling die het kabinet ter beschikking stelt kunnen de scholen de komende maanden maar ook daarna de nodige extra inzet realiseren om studenten met maatwerk vooruit te helpen.” De MBO Raad is ook blij met de toezeggingen voor studenten: als ze vertraging oplopen door de coronacrisis, kunnen ze gebruik maken van een compensatie daarvoor.

Drie knelpunten

Studenten hebben tijdens de coronacrisis te maken gekregen met een aantal knelpunten die van invloed zijn op het verloop van hun studie. Van Hout: “Er zijn er grofweg drie te onderscheiden. Het plotseling stoppen van stages in een paar sectoren, onzekerheid over het al dan niet kunnen overstappen naar het hbo, en bepaalde lessen die niet online konden worden gegeven waardoor studenten nu achterstanden hebben.” Daarmee komen scholen met deze studenten voor een uitdaging te staan. Van Hout: “Hoe kunnen we een vervolg geven aan hun stage, hoe zorgen we dat studenten die nu ongediplomeerd door mogen naar het hbo wel hun diploma alsnog halen voor januari 2021 en hoe helpen we anderen zo snel mogelijk hun achterstanden in te lopen?”

Middelen beschikbaar

De afgelopen periode is de MBO Raad daarover in gesprek gegaan met onder meer de minister van OCW. “Dat heeft geresulteerd in de steunregeling die het kabinet vandaag bekend heeft gemaakt. Daarmee kunnen de scholen zomerscholen aanbieden of op andere manieren studenten in staat stellen om achterstanden weg te werken en hebben we de middelen om doorgestroomde studenten te ondersteunen in het halen van hun mbo-diploma.” Hiervoor is in de komende periode 68 miljoen beschikbaar verdeeld over twee aanvraagrondes. De scholen kunnen op korte termijn meedoen aan de eerste aanvraagronde. 20 mei wordt duidelijk hoe de regeling er precies uit komt te zien. Met OCW zal de MBO Raad voor de scholen voorlichtingssessies organiseren zodat scholen precies weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht.

Positief over mogelijkheden leren in de praktijk

Daarnaast is er geld om mogelijk te maken dat studenten die gedwongen moesten stoppen met hun leerbaan of stage, snel de draad weer kunnen oppakken. Van Hout: “De MBO Raad werkt met het bedrijfsleven en sociale partners binnen SBB samen aan een stage-offensief. SSB doet er alles aan om te zorgen voor voldoende leerwerkbanen en stageplekken voor jongeren. Daarvoor stelt het kabinet 30 miljoen beschikbaar.” Niet alleen een offensief voor voldoende leerwerkbanen en stages moet het nodige opbrengen, ook gaan scholen zelf aan de slag met het creatief invullen van delen van stages op de eigen locatie. “Scholen zoeken daarvoor nadrukkelijk de samenwerking met de leerbedrijven in hun omgeving om zo’n alternatief vorm te geven. We kunnen daarvoor ook goed gebruik maken van de de ervaring die scholen daarmee opdeden tijdens de crisisjaren die achter ons liggen waarin ook sprake was van knelpunten rond voldoende stages en leerwerkbanen.”

Tegelijk waarschuwt Van Hout ook voor doemdenken. “Ja, een paar sectoren worden onevenredig geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Tegelijk krijgen we ook signalen dat deze branches verwachten dat de dip tijdelijk zal zijn. En veel sectoren draaien onverminderd goed en hebben voldoende mogelijkheden om mbo’ers praktijkervaring op te laten doen.”