Corona-update MBO Raad: steun pleidooi versneld testen onderwijspersoneel

27 augustus 2020 12:00

Om het onderwijs in deze coronatijden zo soepel mogelijk te kunnen laten doorlopen is ook in het mbo elke docent en instructeur keihard nodig. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Daarom steunen we de oproep van de PO-Raad, VO-raad en de onderwijsbonden aan de overheid om onderwijspersoneel net als zorgpersoneel voorrang te geven bij testen. Naast handen aan het bed zijn handen voor de klas van vitaal belang. We moeten kunnen zorgen dat elke leerling en student onderwijs kan blijven volgen.”

Een hele puzzel

De PO-Raad, VO-raad en de onderwijsbonden deden hun pleidooi eerder vandaag bij het kabinet. De testcapaciteit is nu beperkt, het aantal testaanvragen is hoger dan het aantal beschikbare testen, zo werd vandaag bekend, en het zou nu soms twee tot vier dagen duren voordat een testuitslag binnen is. Tekin: “Net als de leraren en leraressen in andere sectoren voelen ook de docenten en instructeurs in het mbo zich juist nu nog verantwoordelijker voor het geven van onderwijs. Het is in deze omstandigheden lastig en we willen elke jongere gelijke kansen kunnen bieden. Voor theorielessen en het leren in de praktijk, op school voor vervangende opdrachten of bij een leerbedrijf.” De mbo-scholen weten zich in het aanbieden van onderwijs voorlopig sterk gehouden aan de RIVM-maatregelen. “Dat maakt het voor opleidingen zeer bewerkelijk om zoveel mogelijk studenten op school te kunnen ontvangen. Een hele puzzel die uiteraard ook veel vraagt van de docenten en instructeurs: we willen daarvoor iedereen kunnen blijven inzetten."

Besluit heroverwegen

Half augustus riep de Tweede Kamer de minister van VWS op zorgpersoneel voorrang te geven bij testen. Tekin: “We vinden dat dat ook voor onderwijsgevenden zou moeten gelden. De druk op het onderwijs is al groot, en de overheid kan bijdragen om die druk niet groter te maken.” Tekin vindt het dan ook voorbarig dat de minister van VWS in een eerste reactie heeft aangegeven geen gehoor te zullen geven aan de oproep. “Door aan te sluiten bij de PO-Raad, de VO-raad en de onderwijsbonden onderstrepen we het belang van de oproep. En vragen we de minister zijn besluit te heroverwegen.”