Corona-update: Onderwijs hoeft niet alleen op locatie

13 maart 2020 12:00

De coronacrisis vraagt om een andere manier van onderwijs aanbieden en kunnen volgen. Daarom heeft de MBO Raad in overleg met het ministerie van OCW en de andere sectorraden en werknemersorganisaties afgesproken dat scholen de ruimte krijgen om onderwijs ook op een andere manier aan te bieden dan op locatie. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de scholen. Scholen mogen eventueel een paar dagen sluiten om uitwerking van de gemaakte afspraken voor te bereiden.

In principe loopt de gezondheid van werknemers en studenten op mbo-scholen volgens het RIVM geen gevaar. Echter, vanuit de overheid is er begrip voor de onrust en onduidelijkheid die er is op de scholen. De coronacrisis vraagt om ander onderwijs dan normaal. De afspraken in het kort:

  • Schoolgebouwen blijven voor zover mogelijk open 
  • Op locatie leggen de scholen (voor zover mogelijk) focus op het kunnen laten doorgaan van examinering en op overige activiteiten die binnen gebouwen plaats moeten én kunnen vinden.
  • Mbo-scholen kunnen online onderwijs gaan aanbieden. 

Kinderopvang

Daarnaast is gesproken over mogelijkheden om mbo’ers in te zetten voor opvang van kinderen wiens ouders in kwetsbare beroepen werkzaam zijn.

De mbo-scholen informeren zelf de studenten, medewerkers en de leerbedrijven over hoe zij de afspraken toepassen. Ook zullen ze contact houden met de lokale en regionale instanties, zoals GGD, burgemeesters en veiligheidsregio’s.