CORONA-UPDATE - Servicedocument 5.1 aanpak corona mbo

18-03-2021

Het ministerie van OCW heeft het nieuwe servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 (versie 5.1) gepubliceerd. Samen met de Richtlijnen mbo (versie 4.0) geeft dit servicedocument alle mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis. Nieuwe passages ten opzichte van versie 5.0 zijn geel gearceerd. De nieuwe passages gaan over de meest recente versoepelingen en maatregelen die zijn genomen in het mbo-onderwijs. Ook wordt er een perspectief voor het vervolg van het huidige studiejaar en het studiejaar 2021-2022 geboden zoals het realiseren van zoveel mogelijke fysiek onderwijs bij aanvang van studiejaar 2021-2022 door inzet van (snel)testen, vaccineren en beschermende maatregelen.

Een belangrijke passage in het nieuwe servicedocument gaat over de oproep van het ministerie aan mbo-scholen om geen negatieve bindende studieadviezen (BSA’s) af te geven aan studenten.