Frank van Hout neemt afscheid als waarnemend voorzitter MBO Raad

01-07-2020

“Ik ben trots op de manier waarop we als sector door de inzet van alle docenten en medewerkers in het mbo in staat zijn geweest om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven in deze coronatijd,” zegt Frank van Hout. Hij kijkt terug op een roerig halfjaar als waarnemend voorzitter van de MBO Raad. Op 1 juli 2020 geeft hij de voorzittershamer aan Adnan Tekin om weer verder te gaan als lid van het college van bestuur van het Friesland College en als bestuurslid van de MBO Raad. 

Creativiteit, coöperatief en crisis. Dat zijn de drie woorden die de afgelopen periode kenmerken voor Van Hout. Creativiteit zag hij bij het bureau van de MBO Raad en op de mbo-scholen, met name toen werken op afstand het nieuwe normaal werd. De coöperatieve houding van het ministerie van Onderwijs en van de mbo-scholen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor de coronacrisis, was een aangename ervaring voor Van Hout. En crisismanagement een hele nieuwe. “Ik heb de leerervaring die deze crisis met zich meebrengt niet kunnen voorzien.”

Met welke intentie ging u als waarnemend voorzitter aan de slag?

“Ik ging ervan uit dat ik op de winkel moest passen totdat een nieuwe voorzitter gevonden was. Er moesten een aantal dingen gebeuren, zoals het afronden van de tekst voor het onderwijspact ‘Toekomst van ons onderwijs’. Dit discussiestuk moest het gesprek over het gehele onderwijsstelsel op gang brengen. Daarnaast waren we volop bezig met onze strategische inzet voor de komende verkiezingen. En dan waren er nog de lopende onderwerpen zoals de cao mbo 2020-2021. Ik was van plan om zo veel mogelijk mbo-scholen te bezoeken. Daar keek ik erg naar uit. Alleen ROC Mondriaan heb ik gezien in het begin. Daarna gooide corona mijn agenda om.”

Hoe kijkt u terug op deze coronatijd?

“We zagen aankomen dat corona hoe dan ook gevolgen zou hebben voor de mbo-scholen. Op 12 maart hadden we het eerste crisisoverleg met het ministerie van Onderwijs. Drie dagen later kondigde het kabinet de lock down voor alle scholen aan. Dat besluit was onontkoombaar en terecht om de gezondheid van medewerkers en studenten te kunnen waarborgen. Vanaf het begin hebben we ingezet op het laten doorgaan van de diplomering van studenten die bezig waren met de laatste loodjes en op de opvang voor kwetsbare studenten. We kregen vrij snel voor elkaar dat deze groepen wel naar school konden binnen de 1,5m-maatregelen."

"Het was prettig dat het ministerie naast bestuursleden van de MBO Raad ook een dwarsdoorsnede van mbo-scholen betrok bij de overleggen: van groen onderwijs, vakscholen tot grote en kleinere mbo-scholen. Zij konden uit eigen ervaring vertellen wat er wel en niet werkte in de praktijk. Die input is ook meegenomen door de minister en het ministerie. We hebben flink ingezet op de communicatie met de bestuurders van de scholen en de managers communicatie. Dat wierp zijn vruchten af. Alle mbo-scholen trekken in één lijn op.”

Wat zijn voor u de hoogtepunten tijdens uw periode als waarnemend voorzitter?

“Skills The Finals in Leeuwarden. Tijdens deze Nederlandse finale van vakwedstrijden vond de ledenraadpleging plaats waarop ik mij voor het eerst als waarnemend voorzitter presenteerde. In die rol mocht ik ook de prijzen uitreiken aan de studenten die aan deze finale meededen. Het deed me veel om het mbo vanuit een andere hoek te zien. Ik ben echt trots op onze sector. We hebben wederom laten zien dat het mbo van vitaal belang is voor Nederland, maar vooral ben ik trots op de creatieve en innovatieve manier waarop docenten en medewerkers erin slaagden om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen in deze tijd. Er is heel veel creativiteit getoond en aangeboord die laat zien dat we als sector wendbaar zijn en snel en adequaat kunnen reageren op veranderingen.

Wat wilt u Adnan Tekin meegeven?

“Ik hoop dat Adnan de komende periode de kans heeft om alle mbo-scholen te bezoeken en de sector te leren kennen. Adnan heb ik leren kennen als iemand die snel en makkelijk contact maakt met mensen. Dat is een kerncompetentie voor een voorzitter die mensen kan verbinden en daar ben ik heel blij mee.”