Gezamenlijk pleidooi voor vaccineren onderwijswerknemers

09-01-2021

Onderwijspersoneel moet expliciet opgenomen worden in de vaccinatiestrategie van het Kabinet. Deze oproep doen de MBO Raad, Vo-raad, PO-Raad, VH, VSNU, AOB, CNV, AVS, FvOv, Stichting Platform vmbo, Sectorraad Praktijkonderwijs, Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, Ouders & Onderwijs gezamenlijk aan de ministers van VWS en Onderwijs. Het specifiek benoemen van het onderwijspersoneel is belangrijk vanwege het hebben van uitzicht op het weer kunnen hervatten van onderwijs op locaties.

Bijna een jaar is er nu vanwege de coronacrisis geen ‘normaal’ onderwijs mogelijk op de scholen, van funderend tot wetenschappelijk onderwijs. En dat eist z’n tol, niet alleen voor studenten en medewerkers. Ook de kwaliteit van het onderwijs lijdt eronder. Ondertekenende partijen vinden het van het grootste belang dat het onderwijs perspectief geboden wordt. Daarom wenden zij zich gezamenlijk tot het Kabinet.

Hun pleidooi sluit aan bij de visie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die adviseert bij een hoog aantal besmettingen onderwijspersoneel bij voorrang te vaccineren.