Het Talent Atelier maakt verschil

20 september 2023 12:00

Waar Het Talent Atelier (HTA) een begrip is in het ‘eigen’ Koning Willem I College, krijgt de winnaar van de ‘Nederlandse Onderwijspremie mbo’ ook in de regio steeds vastere voet aan de grond. Projectleider Bert Verhoeven en projectcoördinator Tara Dielissen vertellen over het geheim achter én de voordelen van deze vorm van interdisciplinaire studentensamenwerking.

Nu het nieuwe studiejaar in het Koning Willem I College een paar weken onderweg is en studenten langzaamaan hun ritme weer hebben gevonden, breken ook voor Het Talent Atelier (HTA) drukke tijden aan. “Op een gemiddelde dag zijn hier zo’n 100 studenten in groepjes bezig met een praktijkopdracht voor bedrijven in de regio”, laat HTA-projectleider Bert Verhoeven weten. “Tien weken lang komen ze één dag per week samen in hun eigen ‘adviesbureau’. We hebben onder meer een eigen VR-lokaal, een ‘maakplaats’, een workshopvloer en een ‘werkeiland’ waar studenten plannen smeden en opdrachtgevers ontvangen.”

Uit hun comfortzone

Bijzonder aan Het Talent Atelier is dat studenten met verschillende opleidingen en achtergronden samen projecten draaien. “We werken sector-overstijgend, waarbij we studenten bewust niet aan elkaar koppelen”, vertelt HTA-coördinator Tara Dielissen. “Het rooster bepaalt de groepssamenstelling. Dat leidt vaak tot interessante combinaties, ook omdat niet iedereen evenveel affiniteit met de opdracht heeft. We laten ons verrassen door de studenten die ‘toevallig’ bij ons binnenkomen.” “Eerder hadden we een Techniek Atelier, alleen voor derde- en vierdejaars techniekstudenten”, vult Verhoeven aan. “Dat was zo geregeld, maar minder interessant. Iedereen sprak dezelfde taal, ook de docenten. Sinds we ‘techniek’ hebben vervangen door ‘talent’ en we studenten in Het Talent Atelier bewust uit hun comfortzone halen, is sprake van een échte interdisciplinaire samenwerking. Mbo’ers denken nog niet in oplossingen, ze denken vooral zonder zorgen. Daarin schuilt een grote kracht van juist deze doelgroep. Mooi om te zien is dat studenten ‘aan’ gaan als ze merken dat hun mening ertoe doet en ze mogen werken aan oplossingen voor opdrachtgevers.”

IT-bus voor Rwanda

Die opdrachtgevers weten Het Talent Atelier steeds beter te vinden en komen uit de hele regio, zegt Dielissen: “Kuijpers en Hoppenbrouwers, twee technische bedrijven, kloppen structureel bij ons aan. Verder doen we geregeld projecten voor het Kruidvat, de gemeente Den Bosch, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ideële stichtingen met connecties in onder meer Roemenië, de Filippijnen en Afrika. Laatst heeft een groepje studenten een speciale ‘IT-bus’ ontwikkeld om mensen in Rwanda IT-vaardiger te maken. Studenten van de meubelopleiding hebben het interieur ontworpen, studenten van de afdeling mobiliteit brachten de bus technisch in orde, waarna de bus naar Rwanda is verscheept.” Verhoeven: “Ook de Voedselbank is een vaste opdrachtgever. Laatst vroegen ze een groepje studenten mee te helpen bij een campagne om meer voedingsmiddelen te genereren. De studenten stelden voor om eigenaren van een nabij liggend volkstuincomplex te vragen om extra groente kweken, speciaal voor de Voedselbank. Lastig uitvoerbaar, maar wel heel origineel.”

Toekomstige studenten

De interdisciplinaire samenwerking in Het Talent Atelier heeft intussen ook zijn weg naar buiten gevonden. Zo werken studenten van het Koning Willem I College samen met studenten hbo-Rechten van Avans Hogeschool om hun oplossingen te toetsen aan wet- en regelgeving. Ook komen er geregeld leerlingen van vmbo-scholen uit de regio naar de Onderwijsboulevard in Den Bosch. “Vmbo-leerlingen zijn onze toekomstige studenten”, legt Verhoeven uit. “In Het Talent Atelier maken ze kennis met hoe het er op een mbo aan toe gaat en wat ze allemaal kunnen worden. Afgelopen studiejaar hadden we leerlingen van vijf Bossche vmbo-scholen over de vloer, waarbij we aan het einde van de rit ouders hadden uitgenodigd voor de eindpresentatie. Bijna alle vaders en moeders waren aanwezig, wat weer drempelverlagend werkte richting de Open Dagen, dus de keuze voor het mbo.”    

Pieken en dalen

De passie die Verhoeven, Dielissen en hun teamcollega’s in Het Talent Atelier stoppen, heeft ertoe geleid dat bijna alle afdelingen van het Koning Willem I College meedoen aan het initiatief. Dielissen: “Daarbij hebben we veel te danken aan het College van Bestuur dat vanaf het eerste moment alle vertrouwen had in onze aanpak. Zij steunen ons ook in het streven om van Het Talent Atelier een vast onderdeel van het curriculum te maken. Verder werken we hard aan een badge voor studenten waarmee ze hun opgedane kennis en vaardigheden zichtbaar en ‘meeneembaar’ kunnen maken. En aan een opzet waarbij iedereen evenveel punten krijgt voor deelname aan Het Talent Atelier. Nu wisselt dat soms per afdeling. Vreemd is dat niet. Innoveren gaat nu eenmaal met pieken en dalen.”   

Twee extra vestigingen

Het Talent Atelier lijkt met zijn interdisciplinaire onderwijsaanpak innovatief vooral te ‘pieken’. Ultieme bewijs: het winnen van de allereerste Nederlandse Onderwijspremie specifiek voor het mbo. “Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee”, glimlacht Verhoeven, die graag meer vertelt over de besteding van de 1,2 miljoen euro. “We willen het concept over de regio uitrollen, dus we gaan Het Talent Atelier verder uitbreiden met een locatie in Oss en in Veghel, waar we een pilot met gecombineerde groepjes mbo-studenten en vmbo-leerlingen starten. Verder willen we onze tools online beschikbaar stellen voor alle mbo-scholen, gaan we speciale Talent Atelier-dagen organiseren en kijken we hoe we collega’s van andere scholen kunnen trainen in ons concept. Ook zijn we begonnen met het omschrijven van het HTA-programma, specifiek voor Entree- en mbo-2 studenten.” 

Gezien en gehoord

Drukke(re) tijden liggen dan ook in het verschiet voor de twee kartrekkers die naar eigen zeggen onvermoeibaar doorgaan met hun interdisciplinaire aanpak. “Ik vind dit echt een hele mooie vorm van onderwijs, vooral omdat je het samen doet”, meent Dielissen. “Normaal geef je als docent les in een klas, in een besloten, veilige omgeving waar bijna niemand je ziet of weet wat je doet. In Het Talent Atelier word je uitgedaagd om het beste van jezelf te laten zien. Als student, maar ook als docent.” Verhoeven: “Net als veel docenten geloof ik echt in deze manier van onderwijs. Het geeft me energie. Studenten voelen zich bij ons gezien en gehoord, omdat we continu uitgaan van de gedachte: ‘wat speelt er bij onze studenten en wat hebben zij nu nodig voor later’?”

Inschrijving Nederlandse Onderwijspremie 2024

Onderwijsteams op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten kunnen zich inschrijven voor de Nederlandse Onderwijspremie van 2024. Aanmelden kan tot 2 november 2023 14:00 uur.