JOB Monitor 2020: verdere versterking medezeggenschap betaalt zich uit

04 juni 2020 12:00

Studenten merken steeds vaker dat hun mening telt. Dat is één van de conclusies van de tweejaarlijkse JOB Monitor, het tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten. Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad: “Dat studenten ervaren dat ze invloed hebben, is het logische vervolg van versterking van de medezeggenschap van studenten. Daar doen we als bestuurders ons best voor, maar veel belangrijker is de inzet van de studenten zelf. Dat hun stem telt, inspireert studenten om ook zelf vaker betrokken te willen zijn. En dat is goed nieuws voor de studentenraden die elk jaar gekozen worden en voor de scholen.” Elke mbo-school heeft een studentenraad.

Dit jaar vulden 262.000 studenten de JOB Monitor in. “Dat is net iets meer dan de helft van het totaal aantal studenten, een prachtig resultaat. Ook dat laat zien dat studenten hun stem willen laten meetellen.” De JOB Monitor maakt als tevredenheidsonderzoek deel uit van breder scala aan ervaringspeilingen in het mbo over werken en leren in het mbo, en samenwerking met het mbo. Naast deze monitor is dat jaarlijks onderzoek onder medewerkers (werken in het mbo), onder leerbedrijven (BPV Monitor) en onder de scholen zelf (de Benchmark). De uitkomsten van de peilingen benutten scholen om samen met overheid, bedrijfsleven, de JOB en werknemersorganisaties, werken en leren in en samenwerken met het mbo verder te verbeteren. “De kwaliteit van het mbo is al hoog, zo blijkt uit jaarlijks Inspectieonderzoek, maar er is altijd ruimte voor verandering en verbetering. We zien het als onze opdracht om ook flexibel met snelle veranderingen mee te bewegen.”

Stage

De JOB Monitor 2020 laat ook zien dat studenten hun stages positief waarderen. “Een aandachtspunt blijft stagediscriminatie. Dat is een hardnekkig probleem. Het bedrijfsleven heeft zich daar ook al eerder over uitgesproken: iedereen, ongeacht afkomst, achtergrond, gender of voorkeuren verdient gelijke kansen op een goede stage. In SBB-verband ontwikkelen we nu samen met onder meer de JOB een campagne die dat nog eens heel duidelijk moet maken. Daarbij is handelingsperspectief voor zowel school en bedrijfsleven als student heel belangrijk. Samen weten wat we moeten doen om dit aan te pakken en dat ook doen, gaat helpen.” De campagne moet komend studiejaar gaan lopen. 

Schoolboeken

Een andere uitkomst van de monitor is het knelpunt rond ongebruikte schoolboeken. “Studenten ervaren dat ze soms boeken moeten aanschaffen die ze dan niet gebruiken. Vorig jaar hebben we als scholen met de JOB en het ministerie goede afspraken gemaakt die eraan moeten bijdragen dat dit wordt aangepakt. Het is helaas logisch dat studenten nu nog niet ervaren dat dit wordt aangepakt. Scholen zitten er samen met de studentenraden bovenop, maar er gaat wel tijd overheen voordat resultaten zichtbaar en voelbaar zijn door bijvoorbeeld aanpassing van de boekenlijsten of verbetering in de uitleg naar studenten toe waarom bepaalde boeken moeten worden aangeschaft.” Daarnaast wil de MBO Raad beter inzicht krijgen in de beleving van de studenten op dit punt. “Daarom hebben we naar aanleiding van deze monitor met de JOB afgesproken dat we met elkaar gaan uitzoeken wat er achter die beleving zit en wat wel oplosbaar is en wat niet. Een voorbeeld: uitgeverijen geven vaak bij bepaalde licenties ook kosteloos een boek. De licentie wordt natuurlijk gebruikt, maar het boek blijft dicht. Logisch dat een student dan denkt ergens voor betaald te hebben dat hij of zij niet gebruikt. Dat type knelpunten, daar zijn ook nog verbetermeters in te maken.”