Mbo-locaties dicht voor studenten tot en met 6 april

15 maart 2020 12:00

Alle locaties van de mbo-scholen gaan tot en met 6 april dicht voor de studenten. Dat is het gevolg van het kabinetsbesluit om, na overleg met de sectorraden, de scholen te sluiten.

Scholen zullen met de docenten en andere medewerkers zo snel mogelijk voor de studenten afstandsleren inrichten, zodat onderwijs de komende weken zoveel mogelijk kan doorgaan. Dat geldt ook voor het vavo-onderwijs; onze scholen verzorgen naast mbo ook volwassenonderwijs, gericht op het kunnen halen van een diploma waar dat in toeleverend onderwijs nog niet is gelukt.

Overleg MBO Raad en OCW

De details van het kabinetsbesluit worden de komende dagen per sector uitgewerkt in richtlijnen. De MBO Raad zal daarvoor met OCW de komende dagen in overleg gaan over onder meer de gevolgen van de gewijzigde kabinetsaanpak voor examinering, onderwijstijd, centrale aanmelddatum, stages en leer-werkplekken. Ook bekijken we of studenten onder bepaalde voorwaarden voor bijzondere activiteiten wél de school in kunnen (vormen van examinering die dat vereisen, bepaalde onderwijsactiviteiten, eventueel faciliteren van studieplekken).

De sluiting geldt alleen voor studenten, behalve studenten die vanwege het werk van hun ouder(s) in een vitaal beroep opvang nodig hebben. Medewerkers kunnen, mits gezond, wel naar de locaties komen: daarvoor gelden de richtlijnen van het RIVM.

Relevante link

  • Rijksoverheid.nl

    Blijf op de hoogte van de actuele informatie over het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs via de website van de overheid.