MBO Raad verankert SDG’s in meerjarenvisie

13 mei 2020 12:00

Het bestuur van de MBO Raad heeft tijdens haar ledenvergadering op 13 mei het SDG Charter getekend waarmee het officieel onderdeel is van de SDG Community. Er werd afgesproken dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) verankerd worden in de meerjarenvisie

Activiteiten op het gebied van duurzaamheid en SDG’s die een bijdrage leveren aan de strategische koers van het mbo worden hiermee samengebracht. Ook onderkent de MBO Raad het belang van de zeventien SDG’s en stimuleert ze haar leden om een actieve bijdrage te leveren. De MBO Raad verzamelt deze ‘good practises’ van de mbo-scholen en maakt ze zichtbaar.

Beleid en uitvoering koppelen

“SDG’s gaan over de toekomst”, zegt Frank van Hout, waarnemend voorzitter MBO Raad. “Eenmaal op het netvlies ga je anders denken. Deze denkwijze past in onderdelen als curriculum, didactiek, binnen/buiten, gebouw, opleiding docenten en het versterken van visie.”

Veel mbo-scholen scholen zijn al actief op de zeventien thema’s. Alleen de geïntegreerde koppeling van beleid en uitvoering binnen de MBO Raad met de SDG’s ontbrak nog. “Door deze activiteiten als acties te koppelen aan de SDG’s zijn ze een krachtig communicatiemiddel naar stakeholders en de politiek”, aldus van Hout. “De MBO Raad zal de leden verleiden om een eigen visie te ontwikkelen. Onze rol daarin is helder: informeren, stimuleren, kennis delen en waar wenselijk verbinden.”

Mbo onmisbaar voor behalen doelen

In het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 is het middelbaar beroepsonderwijs van onschatbare waarde. De SDG’s vormen in toenemende mate niet alleen een belangrijk raamwerk voor de mbo-scholen als opleiders, maar ook als organisaties. Als belangenbehartiger maakt de MBO Raad de SDG’s nadrukkelijk onderdeel van haar meerjarenvisie ‘Krachtig beroepsonderwijs 2030’.

“Het is belangrijk in deze tijd dat jongeren zien dat er een plan is voor een duurzame en weerbare wereld”, zegt ook Maresa Oosterman, directeur van SDG Nederland. “En dat ze de tools krijgen om daaraan te werken. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden delen dezelfde doelen. Daardoor wordt samenwerken makkelijker. Dat is goed, want zij kunnen niet zonder het MBO.”