MBO Raad: ‘Zorgen om kwetsbare groepen’

23 januari 2020 12:00

De MBO Raad beschouwt het rapport van de commissie-Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt als inspirerend voor het beroepsonderwijs. Frank van Hout, waarnemend voorzitter: “De aandacht in het rapport voor de continue ontwikkeling van de beroepsbevolking is een keiharde bevestiging van de opdracht aan het onderwijs. Het mbo heeft een belangrijke rol in leven lang ontwikkelen.”

Met Borstlap deelt de brancheorganisatie de zorg om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, de kans lopen hun werk te verliezen of onvoldoende uitzicht op werk te hebben. “Juist zij verdwalen over het algemeen op de arbeidsmarkt in de flexbaantjes en zijn daardoor minder in staat een bestaan met structuur en voldoende inkomen op te bouwen. De onzekerheid die de commissie-Borstlap beschrijft treft deze groepen het hardst. Laat dit rapport dan ook een oproep zijn aan overheid, beroepsonderwijs en bedrijfsleven om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid een extra tandje bij te zetten voor ook deze groep.”

Leven lang ontwikkelen

De doelstelling van de commissie om door veranderingen op de arbeidsmarkt en meer balans voor werkenden tussen zekerheid en flexibiliteit bij te dragen aan welvaart en gelijke kansen voor iedereen, kan de MBO Raad onderschrijven. “Dat doen we vanuit twee perspectieven. Als grote werkgever. En als opleider van een substantieel deel van de beroepsbevolking. Tot het behalen van een eerste beroepsdiploma, en daarna: als opleider van mensen die willen bij- of omscholen en voor herstarters op de arbeidsmarkt. Met name de laatste groep kent veel kwetsbaren die de consequenties van niet meer mee kunnen doen en een steeds grotere achterstand oplopen, al langer aan den lijve ondervinden.”

Kansen creëren

Op dit moment zijn ruim 1 miljoen mensen te kwalificeren als kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Die kwetsbaarheid heeft diverse oorzaken. Een aantal voorbeelden: laaggeletterdheid, hun kennis en kunde sluit onvoldoende aan op wat de arbeidsmarkt vraagt of ze zijn te lang uit het arbeidsproces geweest. Hebben ze werk, dan ‘hoppen’ ze vaak van contract naar contract en hebben ze weinig mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en zo meer kansen te creëren. Aan de hand van de adviezen van de commissie-Borstlap zal de MBO Raad aandacht blijven vragen voor deze groepen in het sociaal domein. “Waar we kunnen agenderen we dit onderwerp. Scholen doen dat bij overleggen met wethouders in de regio, op landelijk niveau doen wij dat bij de overheid en politiek. Samen met het bedrijfsleven creëren scholen voor deze mensen kansen door combinaties van werken en leren aan te bieden. En daarmee meer kansen op de arbeidsmarkt.”

Nieuwe zekerheden

De adviezen van de commissie-Borstlap bieden goede aanknopingspunten om de ontwikkelingsmogelijkheden voor kwetsbare groepen krachtig door te zetten. “We willen als MBO Raad meedenken op alle mogelijk niveaus om de adviezen verder uit te werken. Van leerbudgetten tot laagdrempelige werkwinkels: de arbeidsmarkt moet met goede scholing, ondersteuning daarvan met voldoende financiering en mogelijkheden, inclusief kunnen zijn. Voor iedereen: of je nu werkt, van carrière wil switchen, door wil leren of iets anders. En zeker dus ook voor kwetsbare groepen. Nieuwe zekerheden op de arbeidsmarkt met bijdragen vanuit het onderwijs, dragen bij aan welzijn en welvaart en zetten sociale zekerheid in een nieuw perspectief.”