Mbo-student pleit voor tastbaardere ervaringen

27 juni 2023 12:00

Met de lancering van een nieuw mbo-uitvoeringsplan (2023-2027) zet de gemeente Utrecht nog gerichter in op meer waardering voor het mbo en gelijke behandeling van mbo-studenten. Menno Adelaar (18) schreef namens mbo-studentenraad MBO-sr030 mee aan het stuk.

Ondanks zijn nog jonge leeftijd is Menno Adelaar een ervaren rot op bestuursgebied. Als vmbo-leerling zat hij in de leerlingenraad en medezeggenschapsraad van zijn Amersfoortse school om vervolgens door te st(r)omen naar een rol als bestuurslid bij het LAKS. “Ik heb het altijd mooi en bijzonder gevonden om vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid vmbo’ers een stem te geven door mee te praten over thema’s zoals een andere of betere inrichting van het onderwijs.”

Met zijn vmbo-diploma in de pocket vervolgt Adelaar zijn weg op het mbo. Een bewuste keuze. “Ik wilde graag praktisch aan de slag met concrete onderwerpen waar je iets aan hebt. Journalistiek vond ik altijd al interessant, vanuit de gedachte om impact te maken, dus koos ik voor de opleiding Communicatie en Marketing aan het Grafisch Lyceum in Utrecht. Of ik later ook de journalistiek inga, weet ik nog niet. Ik doe een leuke studie, heb leuke studiegenoten. Voor nu is dat prima.”

Technisch verhaal

Omdat hij ook als mbo-student graag wil ‘meepraten’, zocht en vond Adelaar snel aansluiting bij ‘MBO-sr030’, de overkoepelende studentenraad van Utrechtse mbo-instellingen. “Ik heb iets met thema’s die ertoe doen en om verandering vragen, zoals deelname van mbo’ers aan de jaarlijkse introductieweek en studentensport. Dat het hier tot nu toe niet van kwam, is deels een technisch verhaal. Hbo-instellingen en universiteiten krijgen vanuit het ministerie van OCW geld dat ze kunnen besteden aan studentenactiviteiten, mbo-instanties niet. Met het weghalen van financiële drempels en een andere subsidieverdeling vergroot je de deelnamekansen voor mbo-studenten. Mede daarom zeiden we als MBO-sr030 meteen ‘ja’ toen wethouder Dennis de Vries ons namens de gemeente vroeg om mee te schrijven aan het nieuwe mbo-uitvoeringsplan.”

Studentenkortingen

In dat plan draait het onder meer om het toegankelijker maken van het studentenleven en de stage- en arbeidsmarkt voor mbo-studenten. Adelaar: “De afgelopen jaren zijn succesvolle pilots gehouden die uitnodigen om structureel en in de volle breedte naar het mbo-studentenleven te kijken. Dan moet je denken aan betere informatie over de studiekeuze, een gerichtere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarktbehoefte en extra focus op stagediscriminatie. Zelf ben ik een groot voorstander van een eerlijker gebruik van studentenkortingen. Gelukkig spelen steeds meer initiatieven hierop in. Zo zijn verschillende apps waarmee hbo- en wo-studenten korting krijgen op producten en diensten, nu ook gratis beschikbaar voor studenten op mbo-instellingen.”

Diepere laag

Terugblikkend op de presentatie van het plan, verbaast het Adelaar niet dat landelijke media vooral aansloegen op het Utrechtse idee om de termen ‘hoger en lager opgeleid’ af te schaffen. “Het probleem met deze termen is dat het om meer gaat dan de termen alléén. Welke mbo-student je ook tegenkomt: iedereen heeft ervaring met mensen die vragen of ze ‘niet meer, beter of hoger kunnen’. Dat begint al op de basisschool. Ik weet nog dat op mijn cito-uitslagformulier stond dat 90% van alle leerlingen beter had gescoord dan ik. We moeten af van die diepere laag, die haast logische manier van denken en beoordelen. Met de huidige termen mbo, hbo en wo is weinig mis, zeker als je ze koppelt aan de waaier-gedachte van minister Dijkgraaf. Het is een prima stap in de goede richting.”

Fijne toekomst

Dat de minister de ruimte en de mogelijkheden pakt om het mbo een podium te geven, is volgens Adelaar essentieel voor de toekomst van het onderwijs, en daarmee eigenlijk heel Nederland. “We leven in een kenniseconomie die draaiend wordt gehouden door praktische beroepen waar juist de grootste tekorten zijn. En waar de kracht van het mbo zich in de volle breedte kan laten zien. Met een mbo-diploma sta je sterk. Het biedt toegang tot een goede baan, een goed salaris en een fijne toekomst. Alleen daarom al moeten we de mooie dingen van het mbo tastbaarder en zichtbaarder maken. Bijvoorbeeld door mbo’ers, hbo’ers en wo’ers samen projecten uit te laten voeren waar alle studenten hun specifieke talenten kunnen tonen en samen kunnen uitbouwen. Of door mbo’ers actief mee te laten denken over thema’s die hen aangaan. Uit eigen ervaring weet ik dat dit enorm wordt gewaardeerd en ook nog eens hele mooie, concrete dingen oplevert.”