Meer inzet op bbl-leerwerplekken

12 maart 2020 12:00

Om te voorkomen dat studenten worden weggelokt door bedrijven en hun opleiding niet afmaken, kan deze studenten een leerwerkplek worden aangeboden bij bedrijven. Voor leerwerplekken moet wel genoeg subsidie zijn. Dat stelden MKB-Nederland en VNO-NCW 12 maart 2020 tijdens een bijeenkomst met minister Van Engelshoven van OCW.

Afgeronde bbl-opleiding

De beide ondernemersorganisaties tekenden samen met de MBO Raad, SBB en andere onderwijsorganisaties een intentieverklaring om meer in te zetten op bbl. 'Scholen moeten aan de bak om jongeren die dreigen uit te vallen naar de bbl te verleiden. En werkgevers moeten inzien dat het voor henzelf én de branche op den duur veel beter is dat medewerkers een afgeronde opleiding hebben', aldus de ondernemersorganisaties.