Opleiden in de beroepspraktijk vereist gezamenlijke inspanning

28 maart 2024 12:00

De MBO Raad heeft kennisgenomen van het recente rapport van de Onderwijsraad met de naam ‘Een klemmend beroep’, waarin de focus ligt op het belang van opleiden in de beroepspraktijk. Dit rapport benadrukt de cruciale rol van praktijkervaring binnen het onderwijs, iets waar wij als MBO Raad volledig achter staan. Volgens voorzitter Adnan Tekin is het goed om te zien dat er aandacht wordt besteed aan de beroepspraktijkvorming, een essentieel onderdeel van het beroepsonderwijs dat de brug slaat tussen theorie en praktijk.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Tekin benadrukt het belang van deze aandacht voor beroepspraktijkvorming: "Het opleiden van toptalent is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven. Het is van cruciaal belang dat studenten tijdens hun opleiding de juiste vaardigheden en ervaring opdoen die hen voorbereiden op de arbeidsmarkt."

Alternatief voor praktijkstages

Echter, de MBO Raad plaatst kritische kanttekeningen bij bepaalde voorstellen uit het rapport van de Onderwijsraad. In het bijzonder zijn wij tegen het voorstel om alternatieven te zoeken voor praktijkstages, zoals simulaties, om de druk op praktijkplaatsen binnen bedrijven te verlichten. Tekin verwoordt deze zorg treffend: "Dit verschuift het probleem van arbeidstekorten van bedrijven naar scholen, die zelf ook te maken hebben met personeelstekorten." Daarnaast benadrukt de voorzitter dat het plaatsen van meerdere studenten op één stageplaats de kwaliteit van de begeleiding in het gedrang kan brengen, wat niet wenselijk is voor de ontwikkeling van de studenten.

Waarborgen van kwaliteit

Wat betreft het waarborgen van de kwaliteit, wijst de MBO Raad erop dat er reeds een stelsel van kwaliteitsprincipes ingevoerd is via het erkenningsreglement, waarvoor de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verantwoordelijk is. Dit reglement stelt eisen aan bedrijven die studenten willen opleiden, zoals voldoende begeleiding. Bovendien kunnen bedrijven worden erkend voor specifieke delen van de kwalificatiestructuur, wat het aantal beschikbare stageplaatsen vergroot.

Stagepact

Vorig jaar heeft de MBO Raad met een groot aantal partijen het stagepact ondertekend, waarin afspraken zijn gemaakt om gezamenlijk te zorgen voor verbetering van stagebegeleiding, het tegengaan van stagediscriminatie, realisatie van voldoende stageplaatsen en het bieden van een passende vergoeding. Deze gezamenlijke inspanning is essentieel om de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming te waarborgen en studenten optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Tekin: “De MBO Raad blijft zich inzetten voor een goede beroepspraktijkvorming, waarbij samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid centraal staat. Het is en blijft een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat studenten de benodigde kennis en vaardigheden verwerven om succesvol te zijn in hun toekomstige carrières.”