Overbruggingsbudget en verlenging basisbeurs voor switchende studenten

28 april 2020 12:00

De MBO Raad vraagt de Tweede Kamer om inburgeraars en studenten financieel tegemoet te komen met respectievelijk een tijdelijk overbruggingsbudget en een verlenging van de basisbeurs.

Frank van Hout, waarnemend voorzitter: “Inburgeraars krijgen daarmee de nodige lucht om tijdens en na de coronacrisis hun taalonderwijs te vervolgen. En studenten kunnen voor een ander opleiding kiezen, als hun werkveld vanwege de coronacrisis zwaar onder druk is komen te staan.”  Dat schrijft de MBO Raad in een position paper aan de Tweede Kamer in aanloop van het debat corona en onderwijs op woensdag 29 april.

Overbruggingsbudget inburgering

Het inburgeringsonderwijs wordt door zo’n 25 á 30 mbo-scholen verzorgd. Van Hout: “Inburgeraars betalen de lessen vaak zelf, daarvoor kunnen ze een lening afsluiten. Door de coronacrisis dreigen veel van hen noodgedwongen af te haken als ze geen mogelijkheden hebben om online onderwijs te volgen of als dat lastig is. Daarmee verdwijnen ze, met schulden, uit beeld.”

Roc’s die inburgering aanbieden kunnen nagenoeg geen gebruik maken van de generieke regelingen zoals nu vormgegeven. Mbo-scholen mogen inburgeringsonderwijs niet uit hun eigen OCW-middelen betalen, omdat dan publieke en private middelen worden vermengd. “Scholen moeten dan dus andere budgetten gaan aanspreken.”

Basisbeurs verlengen voor studenten die overstappen

Mbo-studenten die bijna aan het einde van hun gebruik van de basisbeurs zijn, en vanwege de kwetsbare arbeidsmarkt voor hun beroep willen kiezen voor omscholing naar een andere sector moeten hiervoor een beroep kunnen doen op verlenging van hun basisbeurs. ”Door de coronacrisis worden sectoren als de horeca, events, toerisme maar ook de bouw zwaar geraakt. En dat gaat natuurlijk consequenties hebben voor de werkgelegenheid. Daarom willen we dat studenten die vanwege deze omstandigheden willen switchen maar geen financiële middelen daarvoor hebben een beroep kunnen doen op de overheid.” Om hoeveel studenten het gaat is nu nog niet duidelijk. Van Hout: “Deze crisis heeft zo’n acute werking, dat kan dus ook niet. Maar het is belangrijk dat we studenten die dat willen perspectief kunnen bieden. Zodat ze niet het grotere risico lopen werkloos op de bank thuis komen te zitten.” 

Opleidingstrajecten nieuw vormgeven met stages

Ook wil de MBO Raad meer ruimte voor de scholen om de huidige opleidingstrajecten opnieuw te kunnen inrichten en examineren met stages. Veel bedrijven, dus ook leerbedrijven, staan in de overlevingsstand. “Dit raakt nadrukkelijk de leerbanen (bbl) in betreffende branches, als ook de beroepspraktijkvorming (bol en bbl). We zullen dus creatief moeten zijn om met het bedrijfsleven praktijkonderwijs op een andere manier vorm te kunnen geven.”

De Tweede Kamer overlegt woensdag 29 april over onderwijs en corona en heeft onder meer de MBO Raad gevraagd een position paper aan te leveren.