Regionaal werkcentrum voor alle arbeidsmarktregio's

30 april 2024 12:00

Op 26 april 2024 informeerden de bewindslieden van de departementen OCW, SZW en EZK de Kamer over hun plannen met betrekking op de hervorming van de arbeidsmarkt-infrastructuur. Het kabinet geeft aan de regionale arbeidsmarkt duurzaam te willen inrichten, ook in wetgeving. In de aangekondigde wet wordt geregeld dat er in elke arbeidsmarktregio (er zijn er 35) één loket komt: het regionaal werkcentrum. De huidige regionale mobiliteitsteams, leerwerkloketten en werkgeversservicepunten gaan op in het nieuwe zogenoemde Werkcentrum, met als doel om één integraal dienstverleningsaanbod, met ‘ontschotte’ budgetten, te kunnen aanbieden in de regio.

MBO Raad in landelijk beraad

Ook wil het kabinet de publiek-private samenwerking goed regelen. Er wordt een landelijk beraad ingericht, bestaande uit tenminste SZW, OCW en EZK, UWV, gemeenten, sociale partners, SBB en onderwijs (publiek bekostigd en privaat). De MBO Raad neemt in dit landelijk beraad plaats als kernpartner. Daarnaast wordt er in elke arbeidsmarktregio een regionaal beraad ingericht dat bestaat uit tenminste (centrum)gemeenten, UWV, SBB, sociale partners en onderwijs. Waarbij uitgesproken wordt dat de vertegenwoordiging vanuit het onderwijs bij voorkeur wordt ingevuld door het mbo. 

De MBO Raad kan zich vinden in dit kabinetsvoorstel en ziet voor mbo-scholen een belangrijke rol weggelegd om ervoor te zorgen dat werkenden en werkzoekenden ook via het werkcentrum scholing kunnen ontvangen en daarmee een goede plaats op de arbeidsmarkt kunnen bemachtigen. 

Het departement organiseert in samenwerking met de Programmaraad verschillende webinars waarin de plannen toegelicht worden. We adviseren om de informatie webinar bij te wonen waar de kabinetsplannen worden toegelicht op 14 mei, evenals de informatiesessie speciaal voor het onderwijs op 16 mei waarbij er gelegenheid is om vragen te stellen over de rol van het onderwijs in de arbeidsmarktinfrastructuur. Aanmelden kan via de aanmeldlinks in de zijbalk.