Servicedocument 4.0 aanpak corona mbo en verantwoord diplomabesluit mbo 4.0 beschikbaar

10-07-2020

Op 24 juni 2020 heeft het kabinet besloten dat het mbo met ingang van het nieuwe studiejaar wordt opengesteld voor alle onderwijsactiviteiten op de locatie van mbo-scholen, onder de voorwaarde van inachtneming van de geldende noodverordening op grond van de aanwijzing van de minister van VWS op grond van de Wet publieke gezondheid, en:

  • het bewaren van de 1,5 meter afstand binnen en buiten de gebouwen (dit geldt voor alle studenten van alle leeftijden in het mbo),
  • de overige algemene RIVM-richtlijnen en,
  • de afspraken over het openbaar vervoer (OV), met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vervoerders-organisaties en de sectorraden mbo, hbo en wo.

Vanaf het begin van de sluiting golden deze voorwaarden al voor de voorbereiding op en de afname van examens en de begeleiding van kwetsbare studenten. Sinds 15 juni jl. is dit aanvullend ook het geval voor praktijkonderwijs.

Gezien deze voorwaarden zal een deel van het onderwijs na de zomer nog steeds online plaatsvinden en blijft het aantal bewegingen van, naar en binnen de school beperkt. Scholen maken hierbij passende afwegingen, met betrokkenheid van de medezeggenschap. Zij komen tot een evenwichtige onderwijsprogrammering, waarbij onderwijs op locatie wordt aangeboden wanneer dat naar het oordeel van de school nodig is en online wordt aangeboden waar dat kan.