Summa en Fontys werken samen aan docentenopleiding

27 februari 2023 12:00

Docenten voor het mbo beter voorbereiden op hun taak en vak. Dat is in een notendop de strekking van Opleidingsschool Eindhoven Regio (OSER). De OSER is een samenwerking van Summa College en Fontys.

“Er is een andere docent nodig dan vroeger", zegt Trees Sauer van het Summa College. “De docent van de toekomst denkt in talenten, is multicultureel onderlegd en heeft een onderzoekende houding. Bovendien moet hij bereid zijn zich constant te blijven ontwikkelen, ook op digitaal gebied.” 

Met de oprichting van een Opleidingsschool sluiten beide onderwijsinstellingen aan bij een landelijke ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat de beroepscontext van het mbo een duidelijke eigen aanpak in de docentenopleiding moet krijgen. “In onze aanpak maken we gebruik van deze recente inzichten over het leren, de vormen van leren en de diversiteit van het middelbaar beroepsonderwijs. Voor de docenten in opleiding streven we bovendien naar maatwerk en meer keuzes binnen leertrajecten. Het is ook de intentie om een doorlopende lijn te creëren”, aldus Maud Slaats, namens Fontys betrokken bij het project. De initiatiefnemers krijgen vier jaar de tijd om de school op te zetten. 

Opleidingsteam

In eerste instantie vormen zes schoolopleiders en een aantal werkplekbegeleiders van het Summa College samen met vier instituutsopleiders van Fontys een opleidingsteam. Ze zorgen er onder meer voor dat de docent in spé een werkplek krijgt. “Wanneer een student kiest voor het mbo, zal die 40 procent van de opleiding bij het Summa College gaan leren en werken", zegt Sauer. “Zo maakt de docent kennis met de ‘rijke leeromgeving’ van het mbo. Hopelijk zien zij daar een toekomst voor zichzelf.”

De officiële start van de Opleidingsschool Eindhoven Regio is 2 maart om 16.00 uur in het Microlab, Kastanjelaan 400 (Strijp S) in Eindhoven.  

Over Summa College 

Het Summa College is met 26 scholen, circa 18.000 studenten en meer dan 300 opleidingen in verschillende leerwegen en op diverse niveaus de grootste instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Zuid-Nederland. Onder hetzelfde bestuur vallen ook een middelbare school, een instituut voor volwassenonderwijs en een onderwijsinstelling voor laaggeletterden. 

Over Fontys

Fontys is een omvangrijke en brede hogeschool, met 46.000 studenten in tien steden in Noord-Brabant en Limburg.