Techniek en bouw in de lift

01 augustus 2023 12:00

Mbo-opleidingen in de techniek en de bouw zitten in de lift. Dat blijkt uit een steekproef van de MBO Raad bij de scholen over de nieuwe aanmeldcijfers. ‘Dat is een hoopvolle ontwikkeling’, zegt MBO Raad voorzitter Adnan Tekin. ‘Het is belangrijk dat talenten kiezen voor juist deze sectoren, die zo belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling en welvaart in ons land.’

Tegelijk laat de steekproef ook zien dat het aantal jongeren dat kiest voor het mbo, in lijn met de voorspellingen, achterblijft. ‘En dat lijkt geen probleem, maar dat is het echt wel als het gaat om vitale sectoren.’ Tekin spreekt zijn zorg uit op een voor het mbo belangrijke dag: vandaag wordt tijdens het Ambassadeursgala mbo onder andere uit 32 studenten de Landelijke Ambassadeur mbo gekozen.

BBL steeds populairder

Opvallend is dat de opleiding timmerman eruit springt met bij sommige scholen een plus van 40 procent. Naast de timmeropleiding neemt het aantal aanmeldingen ook toe bij de opleidingen werktuigbouwkunde, elektrotechniek en schilderen. Met name de beroepsbegeleidende leerweg (bbl-opleidingen), waarbij mbo’ers vier dagen werken en een dag per week naar school gaan, wint aan populariteit. Naast deze studies is er bij een aantal scholen nu ook een plus van 15 procent te zien bij zorgopleidingen. ‘Heel mooi dat we potentiële studenten weten te verleiden om te kiezen voor beroepen waar enorm veel vraag naar is. Met een diploma op zak gaan ze een gouden toekomst tegemoet’, stelt Tekin.

Vastlopende sectoren

Tegelijkertijd loopt het totaal aantal aanmeldingen voor mbo-opleidingen op dit moment nog terug. Dat komt vooral omdat het aantal studenten dat voor de beroepsopleidende leerweg (bol-opleidingen) kiest afneemt. Dit is met name te zien in regio’s waar de bevolking afneemt. ‘Dat is geen verrassing, de meerjarentrends laten zien dat dit ging gebeuren. Maar zorgelijk is het wel, we moeten het tij echt met elkaar keren gezien de uitdagingen waar we nu als samenleving mee te maken hebben. Steeds minder mbo-opgeleide vakmensen betekent dat verschillende vitale sectoren in onze samenleving waar de vraag naar mbo’ers onverminderd groot blijft, verder vast gaan lopen’, zegt Tekin, die de klimaat- en energietransitie als voorbeeld noemt. ‘Heel actueel is dat veel mensen nu extra graag hun huis snel willen verduurzamen. Maar zonder goed opgeleide mbo’ers wordt er geen huis geïsoleerd en geen zonnepaneel aangesloten.’

Opwaartse druk

Eerder lieten prognoses van de overheid al zien dat de komende 10 jaar het aantal mbo-studenten afneemt met bijna 5 procent. Die krimp wordt mede veroorzaakt doordat er simpelweg minder kinderen geboren worden, door de vergrijzing, maar ook door het toenemend aantal vmbo’ers dat nog steeds kiest voor het havo en niet voor het mbo. Tekin: ‘We hebben dus met elkaar te zorgen dat jongeren kiezen voor beroepsonderwijs waar ze zich thuis voelen en met hun talenten alle kanten op kunnen. We zien ook steeds vaker dat havisten en vwo’ers de overstap maken naar het mbo.'

Open dagen

De komende maanden worden spannend voor het mbo. Tekin: 'Elke jongere kan zich tot 1 oktober aanmelden voor een mbo-opleiding. De komende tijd organiseren veel mbo-scholen open dagen. Hier krijg je een goed beeld van alle mogelijkheden die je hebt in het mbo. Overweeg je te starten met een beroepsopleiding met gouden kansen op de arbeidsmarkt? Bezoek dan een open dag in de regio en kies voor het mbo.'

Dit is mbo-ambassadeursverkiezing

Tijdens het Dit is mbo Ambassadeursgala worden vijf belangrijke prijzen voor het middelbaar beroepsonderwijs uitgereikt: Best of Excellence Award, Onderwijsteam van het jaar, Beste leerbedrijf, Beste praktijkopleider en de Landelijk Ambassadeur mbo. ‘Het gala laat zien dat we in het mbo geweldig beroepstalent opleiden’, zegt Tekin resoluut. ‘Door de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven zijn we de motor van de samenleving en staan we aan het roer bij belangrijke maatschappelijke transities’.