'Vertrouwen in herstel stage-aanbod'

01 mei 2020 12:00

Tijdens de coronacrisis kunnen verreweg de meeste mbo-studenten door met hun stage, al dan niet in aangepaste vorm. Ook geven scholen aan de studievertraging voor de meeste studenten met maatwerk binnen de perken te kunnen houden. Deze conclusies trekt de MBO Raad uit de uitvraag die de NOS deed in samenwerking met de brancheorganisatie bij de mbo-scholen in de G32 over de effecten van de coronacrisis op stages.

Frank van Hout, waarnemend voorzitter: “In sectoren als de techniek, ICT, bouw, veehouderij en vormgeving zien we dat studenten hun stages meestal kunnen vervolgen. Voor andere sectoren, zoals sport, horeca, toerisme en evenementen geldt natuurlijk dat nu de deuren gesloten zijn. En er dus ook geen stagemogelijkheden zijn. Maar we blijven optimistisch en verwachten dat dit tijdelijk is. We krijgen van deze sectoren terug dat als zij weer kunnen opstarten, na een eerste fase van opbouw ook de stageplekken weer worden opengesteld.”

De scholen die meededen gaven onder meer aan hoe zij studenten helpen om studievertraging door vraagstukken rond de stage zoveel mogelijk te beperken. “Scholen zetten in op maatwerk,” zegt Van Hout. “Studenten die aan het einde van hun opleiding zijn en van wie helder is dat zij hun leerdoelen hebben gehaald, kunnen gewoon hun diploma halen.” De MBO Raad heeft met het ministerie van OCW afgesproken dat scholen zich nu primair focussen op de eindexamenkandidaten om diplomering zoveel mogelijk zonder vertraging te realiseren. “We hebben onder meer de handreiking verantwoord diplomabesluit gemaakt. In de handreiking hebben we vastgelegd welke afwegingen scholen kunnen maken om wel te kunnen diplomeren als een student de stage niet heeft kunnen afmaken.” 

Praktijkonderwijs op locatie

Daarnaast worden er flinke inspanningen geleverd om voor de andere studenten die hun stage onderbroken zien de opleiding zo goed mogelijk door te laten lopen. Van Hout: “Dan moet je denken aan bijvoorbeeld bepaalde leerdoelen die nu niet gehaald zijn meenemen naar het volgende studiejaar. Of nu bepaalde praktijkleerdoelen omzetten in opdrachten die studenten ook via afstandsonderwijs kunnen doen.” Van Hout vindt het goed nieuws dat via de uitvraag helder wordt dat scholen studenten centraal zetten en creatief zoeken naar oplossingen waar dat kan. “Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn. Dat zal niet voor alle studenten lukken, omdat het voor sommige opleidingen simpelweg niet kan. Daarom zijn we met OCW in overleg om mogelijk te maken dat bepaalde vormen van praktijkonderwijs op de kortst mogelijke termijn toch op schoollocaties kunnen plaatsvinden. Uiteraard binnen de richtlijnen van de RIVM.”

Verlenging studiefinanciering

Voor de nabije toekomst verwacht Van Hout dat met het straks opstarten van door de coronacrisis geraakte sectoren zoals sport, horeca, toerisme en evenementen ook de stages daar weer zullen aantrekken. “Dat horen we terug in de gesprekken die we hierover met deze sectoren hebben. We hebben ook binnen SBB afspraken gemaakt met het bedrijfsleven over een leerbanenoffensief. En als deze crisis iets bewijst, is dat de veerkracht van ondernemers in deze sectoren. Met veel lef en kracht stampen ze nieuwe initiatieven uit de grond om toch door te kunnen draaien. Laten we dus ook optimistisch zijn.” Voor studenten in opleidingen in deze sectoren die toch een andere richting willen kiezen, maar daarvoor te weinig financiële middelen hebben, zegde de minister van OCW in het debat gisteren in de Tweede Kamer toe na te willen denken over mogelijkheden voor verlenging van de studiefinanciering. Van Hout: “Daartoe hadden we de Tweede Kamer opgeroepen in ons position paper ter voorbereiding op het debat. Heel mooi dat dit de aandacht heeft.”