Burgerschap in het mbo

Het project Netwerk burgerschap mbo loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2021.

Wat omvat het project?

Het Netwerk burgerschap mbo deelt kennis en ervaring over burgerschapsvorming in het mbo met docenten en scholen. Uitgangspunt is dat de diversiteit van mbo scholen wordt benut. Het Netwerk burgerschap mbo is eind 2014 ontstaan vanuit een spontaan initiatief. Sinds 1 januari 2016 wordt het netwerk doorontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de MBO Raad en met financiering van het ministerie van OCW. Voor het delen van kennis en ervaring en het werken aan de Burgerschapsagenda mbo ontplooit het Netwerk burgerschap mbo de volgende activiteiten en hulpmiddelen:
 

  • Een website met informatie en praktijkvoorbeelden: www.burgerschapmbo.nl;
  • Twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten in de regio’s noord, midden en zuid;
  • Eén keer per jaar een landelijke studiedag;
  • Vijf keer per jaar een nieuwsbrief;
  • Themabijeenkomsten en train-de-trainers naar behoefte/actualiteit;
  • Publicaties en producten ter ondersteuning van onderwijsteams.

Voor wie is het bedoeld?

Het Netwerk is er voor mbo-docenten die een rol spelen in het burgerschapsonderwijs, maar ook voor beleidsmakers en managers en organisaties die activiteiten verrichten op het gebied van burgerschap. 

Afbeelding van Jan Faber

Jan Faber

Beleidsadviseur / Projectleider Netwerk burgerschap mbo

Isabelle Dobbe

Adviseur Netwerk burgerschap mbo
Afbeelding Lia Wildeman

Lia Wildeman