Expertisepunt Burgerschap

Het Expertisepunt Burgerschap is op 1 juli 2022 van start gegaan als vervolg op het eerdere Kennispunt MBO Burgerschap.

Wat omvat het expertisepunt?

Het Expertisepunt Burgerschap deelt kennis en ervaring over burgerschapsvorming in het po, vo en mbo met docenten en scholen. Voor het mbo is het uitgangspunt dat de diversiteit van mbo scholen wordt benut. Sinds 1 juli 2022 wordt het expertisepunt doorontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de MBO Raad, Stichting School en Veiligheid, Pro Demos en SLO en met financiering van het ministerie van OCW. Voor het delen van kennis en ervaring en het werken aan de Burgerschapsagenda mbo ontplooit het expertisepunt de volgende activiteiten en hulpmiddelen:

  • Een website en een nieuwsbrief met informatie en praktijkvoorbeelden: www.expertisepuntburgerschap.nl;
  • Netwerkbijeenkomsten in de regio’s noord, midden en zuid;
  • Eén keer per jaar een landelijke studiedag;
  • Themabijeenkomsten naar behoefte/actualiteit;
  • Publicaties en producten ter ondersteuning van onderwijsteams

Voor wie is het bedoeld?

Het expertisepunt is er voor mbo-docenten die een rol spelen in het burgerschapsonderwijs, maar ook voor beleidsmakers en managers en organisaties die activiteiten verrichten op het gebied van burgerschap. 

Burgerschap in het mbo

Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur / projectleider
Afbeelding Jettie Lenssen

Jettie Lensen

Projectadviseur Burgerschap
Afbeelding Betul Keskin

Betül Keskin

Projectadviseur Burgerschap
caroliene de keijzer

Caroliene de Keijzer

Projectondersteuner Kennispunt MBO Burgerschap