Kennispunt MBO Burgerschap

Het Kennispunt MBO Burgerschap loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2021.

Wat omvat het kennispunt?

Het Kennispunt MBO Burgerschap deelt kennis en ervaring over burgerschapsvorming in het mbo met docenten en scholen. Uitgangspunt is dat de diversiteit van mbo scholen wordt benut. Sinds 1 januari 2016 wordt het kennispunt doorontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de MBO Raad en met financiering van het ministerie van OCW. Voor het delen van kennis en ervaring en het werken aan de Burgerschapsagenda mbo ontplooit het kennispunt de volgende activiteiten en hulpmiddelen:

 

  • Een website met informatie en praktijkvoorbeelden: www.burgerschapmbo.nl;
  • Twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten in de regio’s noord, midden en zuid;
  • Eén keer per jaar een landelijke studiedag;
  • Vijf keer per jaar een nieuwsbrief;
  • Themabijeenkomsten en train-de-trainers naar behoefte/actualiteit;
  • Publicaties en producten ter ondersteuning van onderwijsteams.

Voor wie is het bedoeld?

Het kennispunt is er voor mbo-docenten die een rol spelen in het burgerschapsonderwijs, maar ook voor beleidsmakers en managers en organisaties die activiteiten verrichten op het gebied van burgerschap. 

Burgerschap in het mbo

Afbeelding van Jan Faber

Jan Faber

Hoofd Externe Projecten / Projectadviseur Burgerschap
Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur / Projectleider Kennispunt MBO Burgerschap

Isabelle Dobbe

Adviseur Kennispunt MBO Burgerschap
caroliene de keijzer

Caroliene de Keijzer

Secretaresse Kennispunt MBO Burgerschap

Khadija Azahaf

Projectadviseur