Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering

Het project Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022 en wordt uitgevoerd door MBO Diensten

Wat omvat het project?

Het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering deelt informatie over de herziene kwalificatiestructuur, examinering, onderwijs op maat en toelatingsrecht. Mbo-scholen kunnen bij het kennispunt terecht met vragen over de invoering van nieuwe wet- en regelgeving rondom onderwijs en examinering, praktische oplossingen en de kwaliteitsborging. Het kennispunt ondersteunt scholen vraaggericht door: 

  • delen van actuele en gevalideerde informatie via bijeenkomsten, websites en nieuwsbrieven;
  • maken van handreikingen die wet- en regelgeving vertalen naar de praktijk;
  • opbouwen van netwerken, gericht op kennisdeling, uitwisselen praktijkvoorbeelden en implementatie;
  • pro-actief mee te denken over vraagstukken;
  • signalen van de impact van nieuwe wet- en regelgeving met stakeholders te bespreken.

Voor wie is het bedoeld?

Het Kennispunt is er voor alle bekostigde en niet-bekostigde mbo-scholen en richt zich primair op staf- en beleidsmedewerkers en docenten met een taak, met als doel hen te ondersteunen bij de toepassing en implementatie van actuele wet- en regelgeving voor de eigen opleidingen en examinering.

Nelleke Lafeber

Beleidsadviseur

Annet Feijen

Beleidsadviseur

Kitty Dolman

Projectassistent