Platform Samen Opleiden & Professionaliseren mbo

Het project Platform Samen Opleiden & Professionaliseren mbo loopt van 1 augustus 2017 tot 31 december 2019.

Wat omvat het project?

Dit platform deelt kennis en ontwikkelingen inzake:

  • opleiden in de school in het mbo;
  • de intensievere samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen gericht op een betere voorbereiding van aankomende docenten op een baan in het mbo.

Studenten op de lerarenopleidingen kunnen beter voorbereid worden op lesgeven in het mbo. Ook voor de opleiding voor zij-instromers is een betere aansluiting in het mbo nodig. In het mbo bestaan al enkele partnerschappen in de vorm van een opleidingsschool. Gebaseerd op een gezamenlijke visie leidt een opleidingsschool aankomende docenten voor een groot deel in de praktijk van een mbo-school op. Steeds meer mbo-scholen tonen belangstelling om zich te ontwikkelen naar een opleidingsschool.

Voor wie is het bedoeld?

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren mbo richt zich op alle mbo-scholen die intensiever met de lerarenopleidingen willen samenwerken en de ambitie hebben om deze samenwerking te versterken, al dan niet in de vorm van een opleidingsschool. Het platform organiseert bijeenkomsten, informeert via een website en biedt ondersteuning op maat.

Ester Scholten

Projectleider
0348 - 75 35 40