MBO Digitaal

Laatst gewijzigd: 19-01-2022

Een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-scholen

MBO Digitaal is een organisatie van en voor alle mbo-scholen en heeft sterke banden met de MBO Raad, Kennisnet en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen MBO Digitaal zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.

De belangenbehartiger van de sector op een breed terrein

MBO Digitaal is de belangenbehartiger van de sector op een breed terrein. Zo houden we ons bezig met gegevensuitwisseling, maar ook met eLearning in het primaire proces. Daarnaast zijn er vele activiteiten, van project notebooks voor studenten tot kennisdeling tussen gebruikersgroepen van de belangrijkste applicaties.

Gezamenlijke activiteiten

Daarbij maakt MBO Digitaal gebruik van de kennis en energie die binnen de mbo-organisaties aanwezig is. Zoveel mogelijk worden scholen zelf in staat gesteld om gezamenlijke activiteiten vorm te geven. MBO Digitaal zorgt daarbij voor ondersteuning.

website mbodigitaal