Alliantie VNG en MBO Raad - Aan de slag

De VNG en MBO Raad streven ernaar om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor doelgroepen in relevante regelingen. Via regionale samenwerking binnen Human Capital Agenda's willen we regionaal arbeidsmarkt- en economisch beleid versterken. Bestaande knelpunten en belemmeringen in samenwerking worden aangepakt, en de opgebouwde infrastructuur wordt duurzaam behouden met bijbehorende wetgeving en budgetten.

Dit is extra belangrijk door de coronacrisis. Goede voorbeelden worden aan een landelijke agenda gekoppeld om regionale infrastructuur te verbeteren. Onderwerpen zoals herstel na corona, aanpak jeugdwerkloosheid, financiële afspraken en inclusieve levenslange ontwikkeling worden aangepakt. Regelmatig overleg en werkgroepen tussen VNG en MBO Raad worden voorgesteld om deze ambities te realiseren.