Cao mbo 2018-2020 en financiële arbeidsvoorwaarden

02-11-2018

Op 28 september hebben de vakbonden de MBO Raad geïnformeerd dat hun achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat de cao mbo 2018-2020 op 1 oktober formeel in werking is getreden. Vakbonden en werkgevers in het mbo waren begin september al een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna 2 jaar.

PDF-pictogram Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling cao mbo 2016-2017

Deze regeling is van toepassing op werknemers wiens eerste ziektedag is gelegen voor 1 mei 2018. Op werknemers die na 1 mei 2018 ziek zijn geworden is de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling uit de cao mbo 2018-2020 van toepassing.