Cao mbo 2023-2024

02 oktober 2023 12:00

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat werkgevers en werknemersorganisaties op 29 juni overeenkwamen. Daarmee is de cao mbo 2023-2024 een feit. De cao treedt met terugwerkende kracht per 1 juni 2023 in werking en heeft een looptijd tot 1 juni 2024.

Loonsverhoging belangrijk resultaat

Belangrijk resultaat van de onderhandelingen is de loonsverhoging van gemiddeld 10% gedurende de looptijd tot 1 juni 2024. Voor de delegaties aan beide zijden van de tafel was een significante bijdrage leveren aan het verlichten van koopkrachtverlies van alle werknemers urgent.